Efeseni 4, 14-15
Să nu mai fim copii, clătinaţi de valuri şi purtaţi de orice vânt de’nvăţătură încoace şi’ncolo prin viclenia oamenilor, prin meşteşugul lor de a atrage’n rătăcire; ci’n iubire trăind după adevăr, în toate să creştem întru El Care este Capul, Hristos.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Filipeni a Sfântului apostol Pavel (1, 1-7)

1. Pavel şi Timotei, slujitori ai lui Hristos Iisus, tuturor sfinţilor întru Hristos Iisus care sunt în Filipi împreună cu episcopii şi diaconii [lor]:
2. Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Iisus Hristos!
3. Mulţumesc Dumnezeului meu ori de câte ori îmi amintesc de voi.
4. Întotdeauna în toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi cu bucurie
5. din pricina părtăşiei voastre la Evanghelie, din ziua cea dintâi până acum,
6. încredinţat fiind eu de aceasta: cel care a început în voi lucrul cel bun îl va duce la capăt până în ziua lui Hristos Iisus,
7. aşa cum drept este să gândesc eu despre voi toţi; pentru că pe voi toţi vă am la inimă, cei ce sunteţi cu mine părtaşi ai harului, şi în lanţurile mele, şi în apărarea şi întărirea Evangheliei.

Din Evanghelia după Luca (4, 22-30)

37. Şi a mers vestea despre El în tot locul din împrejurimi.
38. Şi după ce S’a sculat din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Iar soacra lui Petru era prinsă de friguri rele şi L-au rugat pentru ea.
39. Şi El, aplecându-Se asupra ei, a certat frigurile, şi ele au lăsat-o. Iar ea s’a ridicat îndată şi le slujea.
40. Iar în apusul soarelui, toţi cei ce aveau bolnavi de felurite boli îi aduceau la El; iar El, punându-Şi mâinile pe fiecare din ei, îi vindeca.
41. Şi din mulţi ieşeau şi demoni, care strigau şi ziceau: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!” Dar El, certându-i, nu-i lăsa să vorbească, pentru că ei ştiau că El este Hristosul.
42. Iar când s’a făcut ziuă a ieşit şi S’a dus într’un loc pustiu; şi mulţimile Îl căutau şi au venit până la El, şi-L ţineau să nu plece de la ei.
43. Dar El le-a zis: „Trebuie ca şi altor cetăţi să le binevestesc împărăţia lui Dumnezeu, că pentru aceasta am fost trimis”.
44. Şi propovăduia în sinagogile Galileii.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Pavel, apostol chemat al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Sostene, Bisericii lui Dumnezeu, care este în Corint, celor sfinţiţi întru Iisus Hristos, chemaţi să fie sfinţi împreună cu toţi cei ce cheamă numele Domnului nostru Iisus Hristos în tot locul, şi al lor, şi al nostru: Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul nostru Iisus Hristos! (1 Corinteni 1:1-3)

Sfântul Pavel însuși este chemat, așa cum sunt cei cărora le scrie – nu numai celor din Corint, în primul secol, ci în tot locul și de-a lungul veacurilor și de astăzi, oriunde suntem, celor care cheamă numele Domnului nostru Iisus Hristos. Ca biserică sau ekklesia, noi suntem cei chemați afară/ înainte (cuvântul grecesc ekklesia provine de la ekkaleo –  a chema afară sau a chema să iasă înainte) să fie sfinți și sfințiți, ceea ce înseamnă închinați Lui. În tovărășie cu alții, atât din trecutul cât și din acum-ul nostru, facem călătoria noastră – prin suișuri și coborâșuri – de a răspunde la chemarea adresată nouă tuturor, de a fi și a rămâne închinați Lui.

Astăzi îmi voi reînnoi sentimentul de apartenență la această mare comunitate a celor chemați. Astăzi nu voi pierde din vedere scopul nostru principal, de a fi sfinți împreună cu toți credincioșii din trecut și din prezent, chemând numele Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul… lor și al nostru. Astfel Îl chem de la un capăt al zilei ce mi-a fost dată, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul.