Ectenie din Liturghia bizantină
Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola a doua către Corinteni a Sfântului apostol Pavel (6, 11-16)

11. Gura noastră deschisu-s’a către voi, o, Corintenilor, inima noastră s’a lărgit.
12. Strâmtoraţi nu sunteţi întru noi, ci’n inimile voastre sunteţi strâmtoraţi.
13. Plătiţi-ne şi voi cu aceeaşi plată – vă vorbesc ca unor copii ai mei –, lărgiţi-vă şi voi inimile!
14. Nu vă înjugaţi la jug străin cu cei necredincioşi, căci ce însoţire are dreptatea cu fărădelegea? sau ce părtăşie are lumina cu întunericul?
15. şi ce învoire este între Hristos şi Veliar? sau ce are laolaltă un credincios cu un necredincios?
16. sau ce înţelegere este între templul lui Dumnezeu şi idoli? Că noi suntem templu al Dumnezeului Celui-Viu, aşa cum a zis Dumnezeu că întru ei voi locui şi voi umbla şi Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu.

Din Evanghelia după Marcu (1, 23-28)

23. Şi era atunci în sinagoga lor un om cu duh necurat care striga tare,
24. zicând: „Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Ai venit să ne pierzi? Te ştim cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu”.
25. Şi Iisus l-a certat, zicând: „Taci şi ieşi din el!”
26. Şi, scuturându-l duhul cel necurat şi strigând cu glas mare, a ieşit din el.
27. Şi toţi s’au înspăimântat, încât se întrebau între ei, zicând: „Ce este aceasta?: Învăţătură nouă şi cu putere; că El şi duhurilor necurate le porunceşte, şi ele i se supun”.
28. Şi îndată s’a răspândit vestea despre El pretutindeni, în tot ţinutul Galileii.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Scurta rugăciune de mai sus se repetă de mai multe ori în aproape toate slujbele liturgice din ritul bizantin. Este atât de simplă și totuși atât de instructivă, amintindu-mi de două adevăruri simple:

1. prin har primesc mântuirea, căci prin har primesc milă și sunt păzit în toate urcușurile și coborâșurile vieții de zi cu zi;

2. harul nu vine de la mine, ci de la Dumnezeu; acesta este energia Sa necreată, pe care o împărtășește cu cei care sunt în comuniune cu El.

Așadar, cerem acest lucru în rugăciune. Astăzi încep ziua cu aceste cuvinte în minte și le repet în inima mea. Le pot repeta adesea, pentru că Dumnezeu este o sursă de energie care nu se epuizează niciodată, nu se termină niciodată. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu harul Tău.