Psalmii 115, 4
Paharul mântuirii voi lua şi numele Domnului voi chema.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola întâi către Corinteni a Sfântului apostol Pavel (1, 3-9)

3. Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul nostru Iisus Hristos!
4. Mulţumesc pururea Dumnezeului meu pentru voi, pentru harul lui Dumnezeu dat vouă întru Hristos Iisus,
5. că’ntru El în toate pe deplin v’aţi îmbogăţit, în tot cuvântul şi’n toată cunoştinţa
6. – aşa cum mărturia lui Hristos s’a’mputernicit întru voi –,
7. aşa încât voi nu sunteţi lipsiţi de nici un dar duhovnicesc în aşteptarea descoperirii Domnului nostru Iisus Hristos,
8. Care vă va şi întări până la capăt, ca să fiţi nevinovaţi în ziua Domnului nostru Iisus Hristos.
9. Credincios este Dumnezeu prin Care voi aţi fost chemaţi la împărtăşirea cu Fiul Său Iisus Hristos, Domnul nostru.

Din Evanghelia după Matei (19, 3-12)

3. Şi au venit la El fariseii, ispitindu-L şi zicând: „Se cuvine oare ca omul să-şi lase femeia dintr’o pricină oarecare?”
4. Iar El, răspunzându-le, a zis: „N’aţi citit că Acela Care i-a făcut de la’nceput, bărbat şi femeie i-a făcut?,
5. şi a zis: Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi cei doi vor fi un trup;
6. aşa încât nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă”.
7. Ei I-au zis: „Atunci, de ce Moise a rânduit să-i dea carte de despărţire şi s’o lase?”
8. El le-a zis: „Din pricina învârtoşării inimii voastre v’a dat voie Moise să vă lăsaţi femeile, dar la început n’a fost aşa.
9. Iar Eu vă spun că, în afară de vina desfrânării, oricine-şi va lăsa femeia şi va lua alta, săvârşeşte adulter; şi cel ce a luat-o pe cea lăsată, adulter săvârşeşte”.
10. Ucenicii I-au zis: „Dacă aşa este starea omului faţă de femeie, atunci nu e de folos să se însoare”.
11. Iar El le-a zis: „Nu toţi pricep acest cuvânt, ci aceia cărora le este dat.
12. Că sunt fameni care s’au născut aşa din pântecele maicii lor; sunt fameni pe care oamenii i-au făcut fameni; şi sunt fameni care s’au făcut ei înşişi fameni de dragul împărăţiei cerurilor. Cine poate înţelege, să înţeleagă”.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Iar Ioan, răspunzând, I-a zis: „Învăţătorule, noi am văzut pe unul scoţând demoni întru numele Tău şi l-am oprit, pentru că el nu merge cu noi”. Iar Iisus i-a zis: „Nu-l opriţi; căci cel ce nu este împotriva voastră este pentru voi”. (Luca 9:49-50)

Ofensa simțită aici de ucenici nu are legătură cu autoritatea Domnului, ci cu autoritatea lor proprie. Se pare că ei începuseră să înțeleagă în mod greșit faptul că autoritatea lor este exclusivă, că lor, în mod exclusiv, li se dăduse puterea numelui Său. Dar Domnul dăduse această putere și altcuiva din afara cercului ucenicilor aleși, pentru motive pe care El nu le explică. El spune pur și simplu: Nu-l opriți. Și liniștiți-vă, fiindcă nu este împotriva voastră.

Cât de inconfortabil, cât de frustrant este acest pasaj pentru cei dintre noi care îmbrățișăm ecleziologia de tip alb/negru, pentru cei care ne imaginăm că putem stăpâni marea taină a puterilor harismatice din realitatea bisericească. Nu, Iisus îmi amintește astăzi că El este singurul Stăpân și Domn peste toate puterile stăpânite în numele Său. Și uneori ne pune în încurcătură și ne smerește, oferind aceste puteri și celor care nu urmează împreună cu noi. Lui îi atribui astăzi toată slava și puterea, Celui care mă pune în încurcătură și mă smerește atunci când am impresia că am descifrat totul.