Rugăciunea lui Iisus pentru ucenici
Nu Mă rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de Cel-Rău. Ei nu sunt din lume, aşa cum nici Eu nu sunt din lume. Sfinţeşte-i întru adevărul Tău; cuvântul Tău este adevăr. Aşa cum Tu M’ai trimis pe Mine în lume, tot astfel i-am trimis Eu pe ei în lume; şi de dragul lor Mă sfinţesc Eu pe Mine Însumi, pentru ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Romani a Sfântului apostol Pavel (12, 1-3)

1. Vă îndemn deci, fraţilor, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfăţişaţi trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bineplăcută lui Dumnezeu; e închinarea voastră cea duhovnicească.
2. Şi nu vă potriviţi acestui veac, ci schimbaţi-vă prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu: ce este bun şi bineplăcut şi desăvârşit.
3. Că prin harul ce mi s’a dat îi spun fiecăruia din voi: Să nu te crezi mai mult decât trebuie să-ţi crezi, ci să-ţi crezi întru crezarea măsurii, după cum ţi-a împărţit Dumnezeu măsura credinţei.

Din Evanghelia după Matei (10, 37-42; 11, 1)

37. Cel ce-şi iubeşte pe tatăl său ori pe mama sa mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine; cel ce-şi iubeşte pe fiul său ori pe fiica sa mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine.
38. Şi cel ce nu-şi ia crucea sa şi nu-Mi urmează Mie, nu este vrednic de Mine.
39. Cel ce şi-a câştigat viaţa, O va pierde; iar cel ce şi-a pierdut viaţa pentru Mine, acela O va câştiga.
40. Cel ce vă primeşte pe voi, pe Mine Mă primeşte; şi cel ce Mă primeşte pe Mine Îl primeşte pe Cel ce M’a trimis pe Mine.
41. Cel ce primeşte profet în nume de profet, răsplată de profet va primi; şi cel ce primeşte pe un drept în nume de drept, răsplata dreptului va primi.
42. Şi cel ce în nume de ucenic va da de băut numai un pahar cu apă rece unuia din aceştia mici, adevăr vă grăiesc: Nu-şi va pierde răsplata”.
1. După ce a isprăvit Iisus de dat aceste porunci celor doisprezece ucenici ai Săi, a plecat de acolo pentru ca să înveţe şi să propovăduiască prin cetăţile lor.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Omul care cunoaşte e tron al priceperii, dar inima nebunilor întâmpinată va fi cu blesteme. (Prov. lui Solomon 12:24)

O mare parte a călătoriei mele duhovnicești, a călătoriei mele spre libertate, în lumina lui Dumnezeu, constă în înfruntarea cu silință a provocărilor pe care responsabilitățile mele de zi cu zi mi le pun înainte. Pot să alunec cu ușurință în excluderea acestor responsabilități, cum ar fi deschiderea corespondenței și completarea rubricilor necesare, din rândul obligațiilor mele duhovnicești, ca și cum responsabilitățile ce țin de muncă ar fi trivialități lumești. Dar o viață în Hristos nu este una de muncă forțată.

Îmi amintesc astăzi că Domnul meu mă cheamă și, într-adevăr, mă împuternicește cu libertatea de a face ceea ce ar trebui să fac, pentru că vreau să fac. Voința  Sa pentru mine este exprimată cel mai clar în responsabilitățile mele imediate, oricât de neplăcute ar părea acestea. Așadar, permiteți-mi să îmbrățișez voia Lui și să-mi continui călătoria  și astăzi, făcând întru și împreună cu El ceea ce ține de mine, El fiind Cel care mă eliberează de munca birnică, roada lenevirii. Orice aţi face, lucraţi din toată inima, ca pentru Domnul şi nu ca pentru oameni. (Coloseni 3:23)