Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Faptele Sfinților Apostoli (10, 34-43)

34. Iar Petru, deschizându-şi gura, a zis: „Cu adevărat cunosc că Domnul nu este părtinitor,
35. ci, în orice neam, celui ce se teme de El şi face dreptate, bineplăcut îi este
36. cuvântul pe care El l-a trimis fiilor lui Israel, binevestind pacea prin Iisus Hristos. – Acesta este Domn al tuturor –.
37. Voi ştiţi cuvântul care a fost în toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul pe care l-a propovăduit Ioan,
38. adică despre Iisus din Nazaret, cum L-a uns pe El Dumnezeu cu Duhul Sfânt şi cu putere; despre El, Care a umblat făcând bine şi vindecând pe toţi cei asupriţi de diavolul, pentru că Dumnezeu era cu El.
39. Şi noi suntem martori a tot ceea ce El a făcut, şi în ţara Iudeilor, şi în Ierusalim; pe Acesta L-au omorât spânzurându-L pe lemn.
40. Pe Acesta Dumnezeu L-a înviat a treia zi şi I-a dat să Se arate,
41. nu la tot poporul, ci nouă, martorilor mai dinainte rânduiţi de Dumnezeu, cei ce am mâncat şi am băut cu El după ce a înviat din morţi.
42. Şi El ne-a poruncit să propovăduim poporului şi să mărturisim că El este Cel rânduit de Dumnezeu să fie judecător al celor vii şi al celor morţi.
43. Despre aceasta mărturisesc toţi profeţii, că tot cel ce crede întru El, prin numele Lui va primi iertarea păcatelor”.

Din Evanghelia după Ioan (8, 12-20)

12. După aceea Iisus le-a grăit din nou, zicând: „Eu sunt Lumina lumii; cel ce-Mi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina Vieţii”.
13. Atunci I-au zis fariseii: „Tu despre tine însuţi mărturiseşti; mărturia ta nu este adevărată…”.
14. Iisus le-a răspuns, zicând: „Chiar dacă Eu despre Mine Însumi mărturisesc, mărturia Mea este adevărată, pentru că Eu ştiu de unde am venit şi unde Mă duc; dar voi nu ştiţi de unde vin, nici unde Mă duc.
15. Voi judecaţi după trup; Eu nu judec pe nimeni.
16. Şi chiar dacă Eu judec, judecata Mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Eu şi Tatăl Cel ce M’a trimis.
17. Scris este şi’n legea voastră că mărturia a doi oameni este adevărată.
18. Eu sunt Cel ce mărturisesc despre Mine Însumi, şi despre Mine mărturiseşte Tatăl Cel ce M’a trimis”.
19. Îi ziceau deci: „Unde este tatăl tău?” Răspuns-a Iisus: „Nici pe Mine nu Mă ştiţi, nici pe Tatăl Meu; dacă M’aţi şti pe Mine, L-aţi şti şi pe Tatăl Meu”.
20. Cuvintele acestea le-a grăit Iisus lângă cutia milelor, pe când învăţa în templu; şi nimeni nu L-a prins, căci ceasul Său încă nu venise.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Aşadar, ca nişte sfinţi şi iubiţi aleşi ai lui Dumnezeu, îmbrăcaţi-vă cu simţăminte de’ndurare, de bunătate, de smerenie, de blândeţe, de’ndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii şi iertând unul altuia dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; aşa cum Hristos v’a iertat vouă, tot astfel şi voi. Mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă întru iubire, care este legătura desăvârşirii. Şi’n inimile voastre să domnească pacea lui Hristos, întru care aţi fost chemaţi ca să fiţi un singur trup; şi fiţi mulţumitori. (Coloseni 3:12-15)

Ieri, în timp ce mă plimbam prin Viena, am văzut un afiș care spunea: Ce ai făcut TU pentru pacea mondială astăzi? M-a făcut să mă gândesc la citatul bine-cunoscut al maicii Tereza: Ce poți face pentru a promova pacea lumii? Du-te acasă și iubește-ți familia.

Apostolul Paveloferă o descriere mai precisă a aceleiași idei; a legăturii dintre dragostea pentru oamenii cei mai apropiați de noi și pace. El adaugă, de asemenea, recunoștința, încheind acest pasaj cu laconicul: și fiți mulțumitori. Cred că o atentă lectură și recitire a pasajului de mai sus îmi oferă un plan complet, cartografiat, pentru modul în care pot contribui personal la pacea din această lume, în micul meu colț în care trăiesc astăzi. Când mă confrunt cu mici nemulțumiri, fac un pas înapoi cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă-răbdare. Las pacea lui Hristos să stăpânească în inima mea, pentru că mă conectează la acel un singur trup; la unitatea pe care El o dorește, în El. Sunt recunoscător astăzi pentru mine, pentru ceilalți oameni și pentru toate lucrurile, așa cum sunt, și nu pentru modul în care mi le imaginez sau doresc ca ele să fie.