Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola întâi sobornicească a Sf. Ap. Ioan (1, 8-10; 20, 1-6)

8. Dacă zicem că noi nu avem păcat, pe noi înşine ne amăgim şi adevărul nu este’ntru noi.
9. Dacă ne mărturisim păcatele, credincios este El şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de toată nedreptatea.
10. Dacă zicem că n’am păcătuit, Îl facem pe El mincinos, şi cuvântul Său nu este’ntru noi.
1. Copilaşii mei, pe acestea vi le scriu ca să nu păcătuiţi. Şi dacă a păcătuit cineva, noi avem Mijlocitor către Tatăl, pe Iisus Hristos, Cel-Drept.
2. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci şi pentru ale lumii întregi.
3. Şi întru aceasta ştim că L-am cunoscut: dacă-I păzim poruncile.
4. Cel ce zice: L-am cunoscut!, dar nu-I păzeşte poruncile, mincinos este şi adevărul nu este’ntru el.
5. Dar cel ce-I păzeşte cuvântul, întru acela iubirea lui Dumnezeu este într’adevăr desăvârşită. După aceasta cunoaştem că suntem întru El.
6. Cel ce zice că rămâne întru El, dator este ca şi el să umble aşa cum Acela a umblat.

Din Evanghelia după Marcu (13, 24-31)

31. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
32. Iar despre ziua aceea şi despre ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl.
33. Luaţi aminte, privegheaţi şi vă rugaţi, că nu ştiţi când va fi vremea aceea.
34. E ca un om care a plecat departe, şi-a lăsat casa, a dat puterea pe mâna slugilor, fiecăruia lucrarea lui, iar portarului i-a poruncit să vegheze.
35. Aşadar, privegheaţi, că nu ştiţi când va veni stăpânul casei: seara, ori la miezul nopţii, ori la cântatul cocoşilor, ori dimineaţa;
36. ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind.
37. Iar ceea ce vă spun vouă le spun tuturor: Privegheaţi!”

Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

Unul dintre cele mai puternice motive de a îmbrățișa Ortodoxia este faptul că ea urmează doctrina apostolică și evanghelică a Bisericii Primare. Într-o epocă în care totul se schimbă, Biserica Ortodoxă aduce sigurnață și stabilitate prin fermitatea cu care a păstrat și păstrează autoritatea apostolică, refuzând să îngăduie culturii moderne să-i prejudicieze în vreun fel rolul de spital al sufletelor.

Știm de la întemeierea Bisericii, așa cum este ea redată în Sfintele Evanghelii și în canoanele apostolice, că există nu pentru a-i judeca pe oameni, ci pentru a-i însănătoși pe cei care intră într-o biserică  la fel cum intră și într-un spital. Biserica este conștientă de faptul că păcatul nu este o problemă confidențială, cu toate că și păcatele considerate confidențiale au efecte asupra întregului univers. Prin urmare, Biserica nu contenește să aducă mărturie despre poruncile lui Dumnezeu, despre speranța care predomină în evangheliile hristice, despre iertarea și vindecarea ce duc la întregirea și desăvârșirea omului.

Biserica poate să pară unora irelevantă în vremurile pe care le trăim – aceasta fiind opinia care a determinat multe culte religioase să-și modifice învățăturile fundamentale pentru a-i face pe plac unei societăți mai liberale. Așa s-a ajuns la hirotonia femeilor, la celebrarea căsătoriilor între membrii aceluiași sex sau la acceptarea vederilor „moderne” asupra avortului – consecința fiind uciderea a milioane de prunci nevinovați.

Asemeni întregului cler ortodox, prin însăși prezența mea le vorbesc oamenilor acestei lumi moderne căzute în păcat despre credință: o credință străveche care nu necesită schimbare, fiindcă ea vindecă și astăzi sufletele la fel de eficient precum în vremurile de demult.

Starea dezolantă a creștinismului american provine dintr-o încercare constantă de a se conforma unei societăți aflate în permanentă schimbare. Numai că orice schimbare a registru liturgic ar reduce din ce în ce mai mult autenticitatea creștinismului primar – situație ce se poate compara cu felul în care se folosește în familie o rețetă de prăjituri preluată de la străbunici: fiecare generație ba îi extrage un ingredient, ba îi adaugă un altul. În cele din urmă, mai poate fi vorba despre rețeta de prăjituri a străbunicii sau despre cu totul altceva?