Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola a doua sobornicească a Sf. Ap. Petru (3, 1-18)

1. Iubiţilor, aceasta este acum a doua epistolă pe care v’o scriu; în amândouă vă trezesc în amintire judecata limpede,
2. ca să vă aduceţi aminte de cuvintele cele mai’nainte grăite de sfinţii profeţi şi de porunca Domnului şi Mântuitorului, dată prin apostolii voştri.
3. Mai întâi pe aceasta trebuie s’o ştiţi: că’n zilele cele de apoi vor veni cu batjocură batjocoritori care vor trăi după poftele lor
4. şi vor zice: Unde este făgăduinţa venirii „Lui”? că de când au adormit părinţii, toate rămân aşa ca de la’nceputul zidirii…
5. Fiindcă ei se fac a nu şti că, la cuvântul Domnului, cerurile erau de demult şi că pământul s’a închegat din apă şi prin apă,
6. că prin ele a pierit lumea de atunci, înecată de apă.
7. Cât despre cerurile şi pământul de acum, ele prin acelaşi cuvânt sunt ţinute şi păstrate pentru focul din Ziua Judecăţii şi a pieirii oamenilor necredincioşi.
8. Dar pe aceasta una să n’o uitaţi, iubiţilor: o singură zi înaintea Domnului este ca o mie de ani, şi o mie de ani ca o singură zi.
9. Domnul nu întârzie cu făgăduinţa Sa, după cum socotesc unii că e întârziere, ci îndelung-rabdă pentru voi, nevrând El ca vreunul să piară, ci ca toţi să ajungă la pocăinţă.
10. Dar Ziua Domnului va veni ca un fur, când cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile arzând se vor desface şi pământul şi lucrurile de pe el se vor mistui.
11. Dacă acestea toate astfel se vor desfiinţa, cât de mare e trebuinţa ca voi să umblaţi întru viaţă sfântă şi’n cucernicie,
12. aşteptând şi grăbind venirea Zilei Domnului, din pricina căreia cerurile, luând foc, se vor nimici, iar stihiile, aprinse, se vor topi!
13. Dar noi, potrivit făgăduinţelor Lui, aşteptăm ceruri noi şi pământ nou, în care locuieşte dreptatea.
14. Pentru aceea, iubiţilor, de vreme ce voi pe acestea le aşteptaţi, străduiţi-vă să fiţi aflaţi de El fără prihană şi fără vină, în pace,
15. iar îndelungă-răbdarea Domnului nostru socotiţi-o mântuire, aşa cum şi iubitul nostru frate Pavel v’a scris după înţelepciunea dată lui,
16. cum vorbeşte el despre toate acestea în epistolele sale, în care sunt unele lucruri cu anevoie de înţeles, pe care cei neştiutori şi neîntăriţi le răstălmăcesc – ca şi pe celelalte Scripturi – spre a lor pierzare.
17. Aşadar, iubiţilor, cunoscându-le voi de mai’nainte pe acestea, păziţi-vă ca nu cumva, târâţi de rătăcirea nelegiuiţilor, să cădeţi din întărirea voastră;
18. ci creşteţi în harul şi’n cunoaşterea Domnului nostru şi Mântuitorului Iisus Hristos. Lui fie-I slava: şi acum, şi’n ziua veacului! Amin.

Din Evanghelia după Marcu (13, 24-31)

24. Ci în acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca şi luna nu-şi va mai da lumina.
25. Şi stelele vor cădea din cer şi puterile cele din ceruri se vor clătina.
26. Şi atunci Îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori, cu putere multă şi cu slavă.
27. Şi atunci pe îngerii Săi îi va trimite şi pe aleşii Săi îi va aduna din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului.
28. Învăţaţi de la smochin parabola: Când mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte, ştiţi că vara e aproape.
29. Tot aşa şi voi, când le veţi vedea pe acestea plinindu-se, să ştiţi că El este aproape, lângă uşi.
30. Adevăr vă grăiesc că neamul acesta nu va trece până ce toate acestea nu vor fi.
31. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

Majoritatea credincioșilor consideră că Sfântul și Marele Post al Paștilor, perioada de patruzeci de zile dinaintea Sfintei Învieri a Domnului, este în primul rând o perioadă în care renunțăm la anumite mâncăruri (lactate, carne, ouă, pește) și acordăm mai multă atenție faptelor de milostenie față de cei sărmani. De asemenea, în această perioadă încercăm să înlocuim distracțiile, petrecerile cu prietenii și alte plăceri lumești cu mai mult timp acordat slujbelor bisericești, lecturilor duhovnicești, sfătuindu-ne cu părintele duhovnic sau cu proprietarul librăriei ortodoxe locale despre cărțile care ne pot însoți de-a lungul călătoriei Postului.

Aș dori să sugerez un alt element care, deși important, este rareori menționat în acest context. În timpul celor patruzeci de zile ale Marelui Post, de ce nu lăsăm deoparte zgomotele lumii, pentru a putea descoperi valoarea liniștii?

Când a fost introdus radioul în America, s-a pierdut pentru totdeauna un element deosebit de valoros al vieții noastre de zi cu zi: liniștea. De atunci, liniștea n-a mai făcut parte din viața cotidiană. Familiile adunate în jurul aparatului de radio pentru a asculta diverse emisiuni sau muzică, lucruri departe de a fi ziditoare, au adus un mare prejudiciu sufletului omenesc. În epoca actuală, numită și „era informațională”, avem parte de și mai puțină liniște, deoarece, de îndată ce ajungem acasă, deschidem nu numai televizoarele, ci și computerele, navigând pe internet la orice oră din zi și din noapte. Diverse aparate moderne, performante, de înaltă tehnologie, ne umplu timpul și ne oferă delicii muzicale care acoperă sunetele din natură – ciripitul păsărilor, adierea vântului, unduirea valurilor la țărmul mării.

Regele David ne îndeamnă să ne îndreptăm atenția lăuntrică spre Domnul cel preaînalt: Îndeletniciți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu (Psalmul 45, 10). Liniștea care alungă zgomotele lumii acesteia are darul de a ne deschide urechile pentru a putea capta șoaptele Domnului nostru, Care ne vorbește din lăuntrul ființei noastre. Să nu ne temem de liniște, ci s-o căutăm și s-o îmbrățișăm ca pe ceva mult iubit!