Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

Sfânta Scripură, scrierile Sfinților Părinți din Biserica Primară și textele liturgice ale Bisericii, toate atestă că în vechime Biserica nu învăța oamenii că Întruparea lui Hristos a avut drept scop îmblânzirea sau împăcarea justiției divine – ci că Mântuitorul Hristos a venit în lume ca un doctor decis să aducă vindecare omenirii căzute. Întruparea Lui a însemnat unirea întregii naturi umane cu natura Lui divină pentru a împlini această vindecare. Învățăturile Lui sunt tot atâtea medicamente duhovnicești de tratament și tămăduire pentru îndepărtarea petelor păcatului care a introdus moartea în univers, întru vindecarea deplină a tot ce există în univers.
Coborârea lui Dumnezeu în lume, faptul că El Și-a asumat trup omenesc și Și-a unit dumnezeirea cu omenitatea noastră nu pot fi interpretate în termeni juridici – ele sunt realități care trebuie înțelese din perspectivă medicală. Noi, oamenii, suntem bolnavi, îmbolnăviți de păcat. Păcatul nostru nu are nimic de-a face cu legea, ci cu boala. Deoarece, în starea căzută în care ne aflăm, noi ne-am îndepărtat de comuniunea cu Dumnezeu, moartea lui Hristos pe cruce nu a avut loc pentru că părintele ceresc a cerut vărsare de sânge, ci pentru că El a dorit să ne vindece, să dăruiască viață făpturilor Sale care moșteniseră moartea de la Adam, strămoșul cel căzut – iar vindecarea n-ar fi fost posibilă dacă Hristos nu S-ar fi îmbrăcat în firea noastră omenească.
Domnul Hristos Și-a întemeiat Biserica ca pe un spital al sufletelor; în ea, între zidurile ei, primim medicamentele care ne aduc vindecarea pe care ne-o dorim atât de mult. Părintele ceresc nu dorește nici suferința noastră, nici sângele nostru, ci numai restaurarea chipului întru care ne-a creat. Iubitorul de oameni Dumnezeu nu este judecătorul nostru, ci doctorul nostru.