Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Evrei a Sf. Ap. Pavel (10, 1-8)

1. Într’adevăr, având doar umbra bunurilor viitoare, şi nu chipul însuşi al lucrurilor, cu aceleaşi jertfe care ne’ncetat se aduc an după an, legea nu-i poate niciodată face desăvârşiţi pe cei ce se apropie.
2. Altfel, n’ar fi încetat ele oare să mai fie aduse, de vreme ce, odată curăţiţi, cei ce slujesc n’ar mai avea nici o conştiinţă a păcatelor?
3. Dimpotrivă, prin ele în fiecare an se face amintirea păcatelor,
4. şi aceasta, pentru că-i cu neputinţă ca sângele de tauri şi de ţapi să înlăture păcatele.
5. Iată de ce, intrând El „Hristos” în lume, zice: Jertfă şi prinos n’ai voit, dar mi-ai întocmit un trup;
6. arderi-de-tot şi jertfe pentru păcat nu Ţi-au plăcut.
7. Atunci am zis: Iată, vin! – scris este despre mine în sulul cărţii –, ca să fac voia Ta, Dumnezeule.
8. Zicând mai sus că jertfă şi prinoase şi arderile-de-tot şi jertfele pentru păcat n’ai voit, nici nu Ţi-au plăcut – cele ce se aduc după lege –;

Din Evanghelia după Marcu (8, 30-34)

30. Şi El le-a dat poruncă să nu spună nimănui despre El.
31. Şi a început să-i înveţe că Fiul Omului trebuie să pătimească multe şi să fie defăimat de bătrâni, de arhierei şi de cărturari şi să fie omorât, iar după trei zile să învie.
32. Şi cuvântul acesta îl spunea pe faţă. Şi Petru, luându-L deoparte, a început să-L dojenească.
33. Dar El, întorcându-se şi privind la ucenicii Săi, l-a certat pe Petru şi i-a zis: „Mergi înapoia Mea, Satano!, că tu nu le cugeţi pe cele ale lui Dumnezeu, ci pe cele ale oamenilor”.
34. Şi chemând la Sine mulţimea, laolaltă cu ucenicii Săi, le-a zis: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.

Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

Toți avem nevoie de o „porție” bună de rugăciuni în fiecare zi. A găsi acel loc perfect la noi acasă, loc care poate deveni chilia sau peștera noastră, înseamnă că vom avea un spațiu sfânt mulțumită căruia ne vom putea cerceta profunzimile sufletului și ne vom putea conecta la dumnezeire; acolo, în acel spațiu, nu ne vom mai gândi nici la familie, nici la profesie, nici la apăsările, tulburările și problemele inerente vieții fiecăruia dintre noi. Vom coborî adânc înlăuntrul inimii și acolo vom afla pacea lui Hristos Domnul.

Rugăciunea lui Iisus este rugăciunea desăvârșită, de adorare, de laudă, de iubire – o rugăciune care-L proclamă pe Iisus drept Domn și Dumnezeu al nostru, a Cărui milostivire o cerem neîncetat. Această rugăciune simplă, care invocă Numele cel sfânt al lui Iisus, ne poate transforma viața, aducându-ne cât se poate de aproape de inima lui Dumnezeu. Rugăciunea e cunoscută drept „rugăciunea inimii” pentru simplul motiv că este o rugăciune care se spune cu inima.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul! E bine să o spunem cu ajutorul unui șirag de metanii, pentru a ne mobiliza la rugăciune și trupul prin mișcările mâinii. Prin această rugăciune vom îndeplini îndemnul Sântului Apostol Pavel de a ne ruga neîncetat; ea ne va schimba viața, deoarece prin ea vom putea gusta din prezența lui Iisus, aflat alături de noi și în noi.