Nu numai cu pâine va trăi omul, ci omul va trăi cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Ci cuvântul este foarte aproape de tine; el e’n gura ta şi’n inima ta şi’n mâinile tale: numa’ să-l plineşti! Prin cuvântul Domnului s’au întemeiat cerurile. L-a trimis pe Cuvântul Său precum se coboară din cer ploaia sau zăpada şi nu se întoarce până când adapă pământul şi-l face să răsară şi să rodească şi să-i dea semănătorului sămânţă şi pâine pentru hrană. Și voi cu veselie veţi ieşi şi cu bucurie veţi primi învăţătură; şi Domnul va fi într’un nume şi într’un semn veşnic – şi nu va lipsi.

Cine oare a stat în adâncul Domnului şi I-a văzut cuvântul? Cine a ascultat şi a auzit? Dar Cuvântul trup S’a făcut şi S’a sălăşluit întru noi; şi noi văzutu-I-am slava ca pe slava Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr. Pe Dumnezeu nimeni niciodată nu L-a văzut; Fiul Cel Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui, El L-a făcut cunoscut. În lume era şi lumea printr’Însul s’a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut. Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit. Dar celor câţi L-au primit, care cred întru numele Lui, le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu.

Adevăr vă spun: De acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi pogorându-se peste Fiul Omului!

(Sfânta Scriptură)