Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola întâi către Timotei a Sf. Ap. Pavel (1, 8-14)

8. Noi însă ştim că legea-i bună dac’o foloseşti legal;
9. ştiind aceasta, că legea nu-i pentru cel drept, ci pentru cei fărădelege şi nesupuşi, pentru cei necredincioşi şi păcătoşi, pentru necuvioşi şi spurcaţi, pentru ucigaşii de tată şi ucigaşii de mamă, pentru asasini,
10. pentru cei desfrânaţi, pentru sodomiţi, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoşi, pentru cei ce jură strâmb şi pentru tot ceea ce se împotriveşte învăţăturii sănătoase
11. după Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu, care mi-a fost încredinţată mie.
12. Mulţumesc Celui ce m’a întărit, lui Hristos Iisus, Domnul nostru, că m’a socotit credincios prin aceea că m’a pus să-I slujesc,
13. pe mine, cel ce mai’nainte eram blasfemiator şi prigonitor şi batjocoritor. Dar am fost miluit, fiindcă’ntru necredinţă am făcut-o din neştiinţă;
14. şi harul Domnului nostru cu’mbelşugare a prisosit împreună cu credinţa şi cu iubirea cea întru Hristos Iisus.

Din Evanghelia după Luca (14, 15-35)

15. Şi auzind acestea, unul dintre cei ce şedeau cu El la masă I-a zis: „Fericit este cel ce se va ospăta întru împărăţia lui Dumnezeu!”
16. Iar El i-a zis: „Un om oarecare a făcut cină mare şi i-a chemat pe mulţi.
17. Şi la ceasul cinei şi-a trimis slujitorul să le spună celor chemaţi: Veniţi, că iată acum toate sunt gata.
18. Şi toţi, parcă înţeleşi, au început să-şi ceară iertare. Cel dintâi a zis: Ţarină am cumpărat şi trebuie să ies ca s’o văd; te rog, iartă-mă!…
19. Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi mă duc să-i încerc; te rog, iartă-mă!…
20. Şi altul a zis: Femeie mi-am luat, şi de aceea nu pot veni…
21. Şi întorcându-se slujitorul, i-a spus stăpânului său acestea. Atunci mâniindu-se stăpânul casei, a zis: Ieşi îndată în pieţele şi’n uliţele cetăţii şi adu aici săracii şi neputincioşii şi orbii şi şchiopii…
22. Şi i-a zis slujitorul: Doamne, ce-ai poruncit s’a făcut, şi încă mai este loc.
23. Şi a zis stăpânul către slujitor: Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte-i pe toţi să intre, ca să mi se umple casa.
24. Că vă spun Eu vouă: Nici unul din bărbaţii aceia care au fost chemaţi nu va gusta din cina Mea”.
25. Şi mergeau cu El mulţimi numeroase; şi, întorcându-Se, le-a zis:
26. „Dacă vine cineva la Mine şi nu urăşte pe tatăl său şi pe mamă şi pe femeie şi pe copil şi pe fraţi şi pe surori, până şi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu.
27. Şi cel ce nu-şi poartă crucea şi nu-Mi urmează Mie, nu poate fi ucenicul Meu.
28. Cine dintre voi, vrând să-şi zidească un turn, nu stă mai întâi şi-şi face socoteala cheltuielii, dacă are cu ce să-l termine?,
29. ca nu cumva, punându-i temelia şi neputând să-l isprăvească, toţi cei care vor vedea să înceapă a-l lua în râs,
30. zicând: Acest om a început să zidească şi n’a putut isprăvi!…
31. Sau care împărat, plecând să se bată’n război cu alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă e’n stare să-l întâmpine cu zece mii pe cel care vine împotrivă-i cu douăzeci de mii?
32. Iar de nu, fiind acela încă departe, îi trimite solie şi se roagă de pace.
33. Aşadar, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenic al Meu.
34. Bună este sarea; dar dacă şi sarea îşi va pierde gustul, cu ce va fi dreasă?
35. Nu mai e bună de nimic, nici în pământ, nici în gunoi, ci se aruncă afară. Cel ce are urechi de auzit, să audă!”

Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

În timpul acestei perioade de post rânduite de Biserica noastră, trebuie să ne înfrânăm de la cărnuri, lactate, ouă, brânzeturi și orice fel de produse animale – dar avem voie să mâncăm pește la sfârșit de săptămână.

Postul este atât de important pentru creștinii ortodocși, încât mulți Sfinți Părinți ne spun că nu putem să ne considerăm ortodocși dacă nu respectăm posturile rânduite de Biserică. Pentru viața creștinilor, disciplina duhovnicească de respectare a posturilor este neprețuită, întrucât ne face mai ușori și mai deschiși evoluțiri duhovnicești. Intrăm în perioadele de post pentru că dorim să aprofundăm viața în Hristos și să dobândim puterea de a ne lupta cu patimile.

Este important  să ne amintim că postul nu se referă doar la mâncărurile de la care ne înfrânăm, ci și la cantitățile pe care le consumăm. Dacă vom mânca aceeași cantitate cu care ne hrănim de obicei, nu se va putea numi „post”. De asemenea, dacă evităm să mâncăm lucruri simple, cum ar fi legume, pâine, supe vegetale, și căutăm alimente sățioase, care să ne satisfacă apetitul, nu înseamnă că postim. Să nu alegem nici produse cât mai variate de post, în cantități mari, pentru că nici aceasta nu se va putea numi „postire”.