Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Galateni a Sf. Ap. Pavel (3, 8-12)

8. Iar Scriptura, prevăzând că prin credinţă îndreptăţeşte Dumnezeu neamurile, mai dinainte i-a binevestit lui Avraam că întru tine se vor binecuvânta toate neamurile.
9. Prin urmare, cei ce sunt din credinţă se binecuvintează împreună cu credinciosul Avraam.
10. Căci toţi cei ce sunt din faptele legii sunt sub blestem, că scris este: Blestemat este cel ce nu stăruie întru toate cele scrise în cartea Legii, ca să le facă.
11. Iar cum că prin lege nimeni nu se îndreptăţeşte în faţa lui Dumnezeu este lucru învederat, pentru că dreptul din credinţă va fi viu;
12. legea însă nu este din credinţă, dar cel ce va face acestea va fi viu prin ele.

Din Evanghelia după Luca (9, 57-62)

57. Şi pe când mergeau ei pe cale, cineva I-a zis: „Te voi urma oriunde Te vei duce”.
58. Şi Iisus i-a zis: „Vulpile au vizuini şi păsările cerului, cuiburi; dar Fiul Omului n’are unde să-Şi plece capul”.
59. Şi către altul a zis: „Urmează-Mi!” Iar acela a zis: „Doamne, mai întâi dă-mi voie să merg să-l îngrop pe tatăl meu”.
60. Iar El i-a zis: „Lasă-i pe morţi să-şi îngroape morţii, iar tu mergi de vesteşte împărăţia lui Dumnezeu”.
61. Iar altul I-a zis: „Te voi urma, Doamne, dar mai întâi îngăduie-mi să-mi iau rămas-bun de la cei de acasă”.
62. Iar Iisus i-a zis: „Nici unul care pune mâna pe plug şi se uită îndărăt nu este potrivit pentru împărăţia lui Dumnezeu”.

Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

E ușor să-i critici pe alții, să găsești cusururi în legătură cu ceea ce ți se pare că fac ei, sau cu ce-au făcut ori n-au făcut cândva. De fapt, însă, cei care scot în evidență unde-au greșit ceilalți, criticând ce n-au făcut bine sau subliniind ce-ar fi făcut ei înșiși în locul acelora, sunt în realitate cei care greșesc sau au greșit mai mult decât oricine altcineva.

Unui om de acțiune, chiar dacă a încurcat lucrurile sau ar fi putut să evite greșelile făcute, trebuie să i se acorde credit pentru că a încercat, totuși, să realizeze ceva bun. Merită să fie apreciat pentru eforturile făcute, în timp ce criticii lui n-au făcut nimic; știind aceasta, se străduiesc să iasă ei în evidență, eclipsându-l, prin criticile lor, pe cel care a încercat să realizeze ceva.

Prin urmare, sunt de apreciat cei care au dat greș într-o acțiune și care poate vor mai greși și în viitor. Fără greșeli și nereușite, nu se va obține nimic niciodată. De aceea, să-i apreciem pe cei care pornesc la o acțiune cu mult entuziasm, în ciuda faptului că s-ar putea să nu poată ieși cu bine la liman. În schimb, cei care-i critică nu fac absolut nimic, în nicio împrejurare, temându-se de eșec. Ei nu cunosc și nu vor cunoaște niciodată gustul înfrângerii – dar nici pe cel al biruinței.