Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola a doua către Tesaloniceni a Sf. Ap. Pavel (3, 6-18)

6. Fraţilor, în numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim să vă feriţi de orice frate care umblă fără rânduială şi nu după predania pe care aţi primit-o de la noi.
7. Că voi înşivă ştiţi cum trebuie să ne urmaţi; că noi n’am umblat fără rânduială între voi,
8. nici n’am mâncat de la cineva pâine în dar, ci cu muncă şi cu osteneală am lucrat noaptea şi ziua, ca pe nimeni dintre voi să nu-l împovărăm:
9. nu doar că n’aveam puterea, ci pentru ca pe noi înşine să ne dăm vouă pildă, spre a ne urma.
10. Că şi’n timp ce eram la voi vă porunceam: Dacă cineva nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce.
11. Fiindcă auzim că pe la voi umblă unii fără rânduială, nu să facă treabă, ci să se afle’n treabă.
12. Unora ca aceştia le poruncim şi-i îndemnăm în Domnul Iisus Hristos: să lucreze’n linişte şi să-şi mănânce propria lor pâine.
13. Iar voi, fraţilor, nu vă descurajaţi în a face binele.
14. Şi dacă cineva nu ascultă de ceea ce spunem noi prin această epistolă, pe acela să-l însemnaţi şi să nu aveţi de-a face cu el, ca să se ruşineze.
15. Dar să nu-l socotiţi ca vrăjmaş, ci povăţuiţi-l ca pe un frate.
16. Iar Domnul păcii Însuşi să vă dea vouă pacea în toată vremea şi’n tot chipul. Domnul fie cu voi cu toţi!
17. Salutarea, cu mâna mea – a lui Pavel. Acesta este semnul meu în orice scrisoare: aşa scriu.
18. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.

Din Evanghelia după Luca (13, 31-35)

31. În ziua aceea s’au apropiat de El unii din farisei, zicându-I: „Ieşi şi du-te de aici, că Irod vrea să te omoare”.
32. Şi El le-a zis: „Duceţi-vă şi spuneţi-i acestei vulpi: Iată, Eu scot demoni şi fac vindecări astăzi şi mâine, şi a treia zi Mă împlinesc.
33. Dar astăzi şi mâine şi’n ziua următoare trebuie să umblu, că nu este cu putinţă ca vreun profet să piară în afara Ierusalimului.
34. Ierusalime, Ierusalime, care-i omori pe profeţi şi-i ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine, de câte ori am vrut să-i adun pe fiii tăi aşa cum îşi adună cloşca puii sub aripi…, şi voi n’aţi vrut.
35. Iată, vi se lasă casa pustie; că vă spun Eu vouă: Nu Mă veţi mai vedea până ce va veni vremea când veţi zice: Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului!”

Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

Majoritatea Bisericilor Protestante resping mijlocirile sfinților, citând atât versetele 1-5 din capitolul 2 al epistolei întâi către Timotei, în care sfântul Pavel scris că Domnul nostru Iisus Hristos este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, cât și versetele 10-11 ale capitolului 18 din Deuteronomul Vechiului Testament, care pare să interzică invocarea sufletelor celor decedați.

Cu toate acestea, Sfânta Scriptură ne îndeamnă să-i invocăm pe cei din ceruri, îngeri și sfinți, și să le cerem să se roage împreună cu noi.  În Psalmul 102, 20 ne rugăm: Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, iar în Psalmul 148, 2 ne rugăm: Lăudați-L pe EL toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui!

Cei din ceruri se roagă nu numai împreună cu noi – ei se roagă deasemenea pentru noi. În Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul 8, 3-4 citim: Şi un alt înger a venit şi a stat la altar, având o cădelniţă de aur; şi i s’a dat lui tămâie multă, pentru ca’mpreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor s’o aducă pe altarul de aur cel de dinaintea tronului. Şi fumul tămâiei s’a suit din mâna îngerului, împreună cu rugăciunile sfinţilor, înaintea lui Dumnezeu. 

Ei, cei din ceruri, care duc rugăciunile noastre la Dumnezeu, nu sunt numai îngeri, ci și oameni. Sfântul Ioan Teologul vede  douăzeci şi patru de Bătrâni [care] au căzut înaintea Mielului, fiecare având o ţiteră şi cupe de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinţilor. Așa cum se arată în acest text, sfinții din ceruri Îi duc lui Dumnezeu rugăciunile sfinților de pe pământ.

Da, Îl avem pe Domnul nostru Iisus Hristos drept singurul mijlocitor înaintea Tronului Părintelui ceresc, dar asta nu-i împiedică pe frații noștri protestanți să le ceară fraților lor de credință să se roage pentru ei. Noi toți, atât cei din cer, cât și cei care suntem încă pe acest pământ, ne rugăm Aceluiași Mijlocitor dintre Dumnezeu și oameni, Iisus Hristos Domnul. Prin El, prin Hristos, ne apropiem noi de Tronul ceresc.

Cum să nu dorim să cerem rugăciunile celor care au dobândit un loc în Rai și se află acum înaintea Tronului Dumnezeului nostru, închinându-se Sfintei Treimi?