În fiecare Duminică, după Sfânta Liturghie, părintele Victor ne poartă cu gândul în anii din vechime, punându-ne înainte evenimentele care au precedat Întruparea Fiului lui Dumnezeu.

Cercetarea și cunoașterea Vechiului Testament nu reprezintă altceva decât împlinirea cuvântului Mântuitorului: Cercetați Scripturile!, iar rodul cunoașterii acestuia este, după cum spune Apostolul Pavel, înțelepțirea spre mântuire prin credinţa cea întru Hristos Iisus. 

„Începutul înţelepciunii e frica de Dumnezeu, iar cunoaşterea e bună pentru toţi cei ce o săvârşesc; evlavia faţă de Dumnezeu e începutul priceperii, iar cei necredincioşi defaimă înţelepciunea şi învăţătura.”
(Proverbele lui Solomon 1, 7)

Vezi și Grupul de studiu și cugetare asupra Vechiului Testament