Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola a doua către Tesaloniceni a Sf. Ap. Pavel (2, 1-12)

1. În ceea ce priveşte venirea Domnului nostru Iisus Hristos şi adunarea noastră împreună cu El, vă rugăm, fraţilor,
2. ca nu degrab să vă pierdeţi cumpătul şi nici să vă’nspăimântaţi, nici de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca pornită de la noi, cum că ziua Domnului a şi sosit.
3. Să nu vă amăgească nimeni în nici un chip, căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va arăta Omul-nelegiuirii, Fiul-pierzării,
4. Potrivnicul, cel ce se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu sau e făcut pentru’nchinare, aşa ca să se aşeze el în templul lui Dumnezeu şi să se arate pe sine că este dumnezeu.
5. Oare nu vă aduceţi aminte că vă spuneam aceste lucruri încă de când eram la voi?
6. Şi acum voi ştiţi ce-l opreşte, aşa ca el să se arate la vremea lui.
7. Pentru că taina fărădelegii e la lucru încă de pe acum; numai să fie scos din drum cel care o ţine pe loc,
8. şi atunci se va arăta Cel-fără-de-lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu arătarea venirii Lui.
9. Iar arătarea aceluia va fi prin lucrarea lui Satan, cu toată puterea şi cu tot felul de semne şi minuni mincinoase
10. şi cu toată amăgirea nedreptăţii pentru cei ce pier din pricină că n’au primit iubirea adevărului spre a se mântui.
11. Şi de aceea le trimite Dumnezeu lucrare de amăgire, pentru ca ei să dea crezare minciunii
12. şi să fie osândiţi toţi cei ce n’au dat crezare adevărului, ci s’au complăcut în nedreptate.

Din Evanghelia după Luca (12, 49-59)

49. Foc am venit s’arunc pe pământ, şi cât aş vrea să fie-acum aprins!
50. Şi cu botez am a Mă boteza, şi câtă nerăbdare am până ce se va’mplini!
51. Pare-vi-se c’am venit să dau pace pe pământ? Vă spun că nu, ci dezbinare.
52. Că de’acum înainte cinci într’o casă vor fi dezbinaţi: trei contra doi şi doi contra trei.
53. Dezbinaţi vor fi tatăl împotriva fiului şi fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei şi fiica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii sale şi nora împotriva soacrei”.
54. Dar şi mulţimilor le spunea: „Când vedeţi un nor ridicându-se dinspre apus, îndată ziceţi că vine ploaie, şi aşa este;
55. iar când vedeţi vântul suflând de la miazăzi, ziceţi că va fi arşiţă, şi aşa este.
56. Făţarnicilor! Faţa pământului şi a cerului ştiţi s’o desluşiţi, dar vremea aceasta, pe ea cum de nu ştiţi s’o desluşiţi?
57. Dar de ce nu judecaţi prin voi înşivă ce este drept?
58. Şi când mergi cu pârâşul tău la judecător, dă-ţi silinţa ca pe drum să te scuturi de el, ca nu cumva să te târască la judecător şi judecătorul să te dea pe mâna temnicerului şi temnicerul să te-arunce’n temniţă.
59. Îţi spun Eu ţie: Nu vei ieşi de-acolo până ce nu vei plăti şi cel din urmă ban”.

Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

Se spune că înțelepciunea vine o dată cu vârsta – iată o afirmație adevărată într-o oarecare măsură. Am deseori conversații cu prieteni vechi din facultate despre acest subiect; vorbim despre cât de ușoară ne-ar fi fost viața dacă am fi știut în tinerețe ce știm acum: am fi avut mult mai puține griji, emoții și tensiuni în privința examenelor, a notelor, a relațiilor și a atâtor alte lucruri care reprezentau pe atunci o sursă enormă de stres pentru noi. După 67 de ani de viață pe această planetă, o mare parte din problemele care mă copleșeau pe vremea studenției nu mă mai îngrijorează deloc.

Un lucru este cert: puritatea și nepătimirea nu au nimic de-a face cu vârsta. Ele devin o parte integrantă a ființei noastre după ce ne-am însușit duhul smereniei. Sfântul Ioan Scărarul ne învață că puritatea nu este rodul strădaniilor noastre și în niciun caz al vârstei, ci numai al smereniei. Dacă nu ne vom smeri, patimile vor continua să ne tiranizeze, pentru că vor fi mai puternice decât noi – iar progresul nostru duhovnicesc va fi inexistent. Vom rămâne lipsiți de înțelepciune.