Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola a doua către Tesaloniceni a Sf. Ap. Pavel (1, 1-10)

1. Pavel, Silvan şi Timotei către Biserica Tesalonicenilor întru Dumnezeu, Tatăl nostru, şi întru Domnul nostru Iisus Hristos:
2. Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos!
3. Datori suntem ca’ntotdeauna să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, aşa cum se cuvine, fiindcă mult creşte credinţa voastră, iar iubirea fiecăruia dintre voi toţi prisoseşte, a unuia faţă de altul,
4. încât noi înşine ne lăudăm cu voi în Bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia şi credinţa voastră în toate prigonirile şi necazurile pe care le’nduraţi:
5. dovadă a dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, anume că vrednici sunteţi voi de împărăţia lui Dumnezeu pentru care şi pătimiţi –
6. de vreme ce drept este înaintea lui Dumnezeu ca El cu necaz să le răsplătească celor ce vă necăjesc,
7. iar vouă, celor necăjiţi, cu odihnă, împreună cu noi, la arătarea din cer a Domnului Iisus cu îngerii puterii Sale
8. în foc învăpăiat, răzbunare aducând asupra celor ce nu-L cunosc pe Dumnezeu şi asupra celor ce nu se supun Evangheliei Domnului nostru Iisus.
9. Ei vor primi ca pedeapsă veşnica pieire de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui,
10. când în ziua aceea va veni să Se preamărească întru sfinţii Săi şi cu uimire să fie privit de toţi cei ce au crezut, pentru că mărturia noastră către voi a fost crezută.

Din Evanghelia după Luca (12, 12-15, 22-31)

12. Duhul Sfânt, în chiar ceasul acela, vă va învăţa ce trebuie să spuneţi”.
13. Zisu-I-a cineva din mulţime: „Învăţătorule, spune-i fratelui meu să împartă moştenirea cu mine”.
14. Iar El i-a zis: „Omule, cine M’a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi?”
15. Şi a zis către ei: „Luaţi seama şi păziţi-vă de toată lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul avuţiilor sale”.
22. Şi a zis către ucenicii Săi: „De aceea vă spun: Nu purtaţi grijă pentru viaţa voastră ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca.
23. Viaţa este mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea.
24. Priviţi la corbi, că nici nu seamănă, nici nu seceră; ei n’au cămară, nici hambar, şi Dumnezeu îi hrăneşte. Cu mult altceva sunteţi voi decât păsările!
25. Şi cine dintre voi, purtându-şi de grijă, poate să-i adauge staturii sale un cot?
26. Deci, dacă nici cel mai mic lucru nu-l puteţi face, de ce duceţi voi grijă de celelalte?
27. Priviţi crinii cum cresc; nu torc, nici nu ţes, dar vă spun Eu vouă că nici Solomon, în toată slava lui, nu s’a îmbrăcat ca unul din ei.
28. Iar dacă iarba, care azi e pe câmp iar mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu aşa o îmbracă, cu cât mai mult pe voi, puţin-credincioşilor?
29. Şi să nu căutaţi voi ce veţi mânca şi ce veţi bea, şi nu fiţi îngrijoraţi,
30. că pe toate acestea păgânii lumii le caută; dar Tatăl vostru ştie că aveţi nevoie de ele;
31. ci căutaţi mai întâi împărăţia Lui, şi toate acestea vi se vor adăuga.

Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

În calitatea noastră de creștini, suntem familiarizați cu lupta împotriva patimilor; știm că ea trebuie să se desfășoare zi de zi, dacă dorim să viețuim în armonie cu standardele biblice. Această strădanie de a ne birui patimile va eșua în absența iubirii, deoarece cel a cărui inimă e lipsită de iubire nu dorește nimic în afară de a se ocupa de propria persoană.

Sfântul Ioan Evanghelistul sublinia imposibilitatea de a-L iubi pe Dumnezeu, pe Care nu L-am văzut, dacă nu ne iubim aproapele. Mai mult, să ne amintim că Mântuitorul ne poruncește să ne iubim și vrăjmașii!

Influențați de satana, cel plin de răutate împotriva noastră, ne concentrăm asupra iubirii de sine – în timp ce lupta împotriva patimilor rămâne suspendată. Dacă nu vom căuta harul mântuitor al Domnului, nu vom avea nicio speranță de a iubi și a ne umple inima de dragoste și vom continua să fim prizonierii întunericului bolii și al morții. iubirea altruistă va putea învinge numai prin puterea Sfântului Duh și prin dobândirea unei inimi înfrânte și smerite – și astfel noi vom ieși biruitori în lupta împotriva voii proprii, egocentrice și individualiste.

Fără o inimă iubitoare, n-avem cum să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Iubirea este cheia sfințeniei și nu se apropie decât de cei care nu se tem să lupte pentru a o dobândi.