Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Coloseni a Sf. Ap. Pavel (2, 1-7)

1. Căci vreau să ştiţi cât de mare e lupta mea pentru voi şi pentru cei din Laodiceea şi pentru toţi câţi nu mi-au văzut faţa trupească,
2. pentru ca inimile lor să se mângâie; fiind ei în iubire, să aibă toată bogăţia deplinei înţelegeri pentru cunoaşterea tainei lui Dumnezeu-Tatăl şi a lui Hristos,
3. întru care sunt ascunse toate vistieriile înţelepciunii şi ale cunoaşterii.
4. Vă spun aceasta pentru ca nimeni să nu vă înşele prin vorbe amăgitoare.
5. Căci deşi sunt departe cu trupul, cu duhul însă sunt împreună cu voi, bucurându-mă să văd buna voastră rânduială şi tăria credinţei voastre în Hristos.
6. Prin urmare, aşa cum L-aţi primit pe Hristos Iisus Domnul, aşa să umblaţi întru El,
7. înrădăcinaţi şi zidiţi fiind într’Însul, întăriţi în credinţă aşa cum aţi învăţat-o şi prisosind în ea cu mulţumire.

Din Evanghelia după Luca (9, 12-18)

12. Dar ziua a’nceput să se plece. Şi cei doisprezece au venit şi I-au spus: „Dă drumul mulţimii să se ducă prin satele şi gospodăriile dimprejur, ca să poposească şi să-şi găsească de mâncare, că aici suntem în loc pustiu”.
13. Iar El le-a zis: „Daţi-le voi să mănânce”. Şi ei au zis: „Nu avem mai mult decât cinci pâini şi doi peşti, afară numai dacă ne vom duce noi şi vom cumpăra hrană pentru poporul acesta”.
14. Că erau ca la cinci mii de bărbaţi. Iar El le-a zis ucenicilor Săi: „Aşezaţi-i jos, în cete de câte cincizeci”.
15. Şi au făcut aşa şi i-au aşezat pe toţi.
16. Iar Iisus, luând cele cinci pâini şi cei doi peşti şi privind la cer, le-a binecuvântat, a frânt şi le-a dat ucenicilor ca să le pună înaintea mulţimii.
17. Şi au mâncat şi s’au săturat toţi; şi au luat ceea ce le-a rămas, douăsprezece coşuri pline de fărâmituri.
18. Şi a fost că pe când El Se ruga deoparte, ucenicii erau cu El, iar El i-a întrebat, zicând: „Cine zic mulţimile că sunt Eu?”

Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

Crearea unui cămin creștin începe cu așezarea icoanelor într-un colț al uneia dintre încăperi. Acest colț luminos va fi centrul bisericii de acasă, unde se vor ruga membrii familiei care locuiește acolo – reprezentând, în același timp, felul în care familia respectivă va declara oaspeților că locuința lor e o locuință creștină, iar Capul familiei este Hristos. Soțul fiind un fel de preot domestic (o parte din preoția comună tuturor creștinilor), este deosebit de important ca el să-i adune pe toți membrii familiei la rugăciune. Se cuvine ca fiecare membru al familiei să aibă icoana sfântului său protector sau a sfintei sale protectoare. S-a păstrat o minunată practică din timpurile străvechi, aceea de a se reprezenta chipurile sfinților protectori ai tuturor membrilor unei familii în aceeași icoană.

Familiile ar trebuie să încerce să ia cina împreună în fiecare seară, dar nu cu televizorul deschis, pentru ca, în timpul cinei, părinții să aibă posibilitatea să comunice cu copiii. Ocupațiile adiacente ale fiecărui membru al familiei îngreunează comunicarea și de aceea trebuie să ne străduim să fim împreună măcar la cină, cât de des ne este cu putință. Să nu uităm de binecuvântarea bucatelor, efectuată de unul dintre cei doi părinți, care va face semnul crucii asupra mâncărurilor cu degetele apropiate, așa cum le ținem când ne închinăm. Dacă vom binecuvânta în mod constant mâncarea acasă, desigur vom proceda la fel și atunci când vom lua masa de prânz la școală sau la restaurant.

[…]