Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Filipeni a Sf. Ap. Pavel (3, 8-19)

8. Mai mult însă, eu pe toate le socotesc pagubă faţă de nepreţuitul preţ al cunoaşterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, de dragul Căruia m’am lăsat păgubit de toate şi le socotesc drept gunoaie pentru ca să-L câştig pe Hristos
9. şi să mă aflu întru El, având nu propria mea îndreptăţire, cea din lege, ci pe aceea care este prin credinţa în Hristos, îndreptăţirea cea de la Dumnezeu, întemeiată pe credinţă,
10. ca să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia la patimile Lui; asemănându-mă cu moartea Lui,
11. să pot ajunge cumva la învierea cea din morţi.
12. Nu că am şi dobândit-o sau că de pe-acum am ajuns la desăvârşire; dar o urmăresc, că doar o voi dobândi, de vreme ce şi eu dobândit am fost de Hristos Iisus.
13. Fraţilor, eu încă nu socotesc s’o fi dobândit, dar una fac: uitând cele ce sunt în urma mea şi tinzând la cele dinainte,
14. alerg la ţintă către răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu întru Hristos Iisus.
15. Aşadar, câţi suntem desăvârşiţi, pe aceasta s’o gândim; şi dacă gândiţi ceva în alt fel, Dumnezeu v’o va descoperi şi pe aceasta.
16. Dar de acolo de unde am ajuns, să urmăm acelaşi dreptar, să gândim la fel.
17. Fiţi laolaltă următorii mei, fraţilor, şi uitaţi-vă la aceia care se poartă aşa cum aveţi voi pildă de la noi.
18. Fiindcă mulţi – despre care v’am vorbit adeseori, iar acum v’o spun chiar plângând – se poartă ca duşmani ai crucii lui Hristos.
19. Sfârşitul lor este pieirea; dumnezeul lor este pântecele; iar slava lor, întru ruşinea lor; ei pe cele pământeşti le cugetă.

Din Evanghelia după Luca (7, 31-35)

31. Aşadar, cu cine voi asemăna pe oamenii acestui neam? Şi cu cine sunt ei asemenea?
32. Sunt asemenea copiilor care şed în piaţă şi strigă unii către alţii zicând: Din fluier v’am cântat şi n’aţi jucat; de jale v’am cântat şi n’aţi plâns.
33. Că a venit Ioan Botezătorul nemâncând pâine şi nici bând vin, şi spuneţi: Are demon!
34. A venit Fiul Omului mâncând şi bând, şi spuneţi: Iată om mâncăcios şi băutor de vin, prieten al vameşilor şi-al păcătoşilor!…
35. Dar înţelepciunea a fost găsită dreaptă de către toţi fiii ei”.

Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

Mulți dintre noi au convingerea că ne aflăm cât se poate de aproape de sfârșitul lumii. Schimbările climaterice, furtunile din ce în ce mai dezastruoase, economiile în derivă, revoluțiile politice – toate acestea sunt percepute drept semne ale sfârșitului. Adăugați la ele activitățile teroriste internaționale în număr îngrijorător de mare, intensificarea extremismului islamic, și o să înțelegeți de ce creștinii se tem de apropierea sfârșitului lumii. Adevărul este că nimeni nu știe când va fi sfârșitul lumii: așa cum ne spune Hristos, numai Tatăl ceresc cunoaște ziua și ora.

Să ne amintim căă lupta noastră nu este împotriva vrăjmașilor de pe pământ, ci împotriva începătoriilor și a puterilor întunericului. Este important să conștientizăm acest fapt, deoarece armele de care avem nevoie pentru a ne lupta cu dușmanii nu sunt nici tancurile, nici puștile, nici proiectilele teleghidate, ci rugăciunile. Rezistența noastră în fața dușmanului trebuie să fie axată pe slujbele bisericești, pe rugăciuni, post, pregătire duhovnicească și pocăință.

Vrăjmașii noștri nu sunt armatele inamice, ci demonii care ne demoralizează și ne înfricoșează. În Iisus Hristos însă avem puterea de a birui întunericul și forțele care vor să ne distrugă. Nu e cazul să ne temem, nici să intrăm în panică din moment ce -L avem pe Iisus de partea noastră.

Sfârșitul lumii va veni când va hotărî Dumnezeu. În ceea ce ne privește, să fim mereu pregătiți pentru acest sfârșit, așa cum erau ucenicii Domnului. Frica ne este sugerată de vrăjmașul umanității: diavolul însuși. În Hristos nu există frică.