Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Efeseni a Sf. Ap. Pavel (5, 25-33)

25. Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre aşa cum şi Hristos a iubit Biserica şi pe Sine S’a dat pentru ea
26. ca s’o sfinţească, curăţind-o prin baie de apă întru cuvânt,
27. ca s’o înfăţişeze Sieşi Biserică slăvită, fără să aibă pată sau creţuri sau altceva de acest fel, ci să fie sfântă şi fără prihană.
28. Aşa sunt datori bărbaţii să-şi iubească femeile, ca pe propriile lor trupuri. Cel ce-şi iubeşte femeia, pe sine se iubeşte.
29. Că nimeni vreodată nu şi-a urât trupul; dimpotrivă, fiecare îl hrăneşte şi-l încălzeşte, precum şi Hristos Biserica;
30. pentru că noi suntem mădulare ale trupului Său, din carnea Lui şi din oasele Lui.
31. Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi cei doi vor fi un trup.
32. Taina aceasta mare este; iar eu zic, în Hristos şi în Biserică.
33. Dar şi’n ceea ce vă priveşte, fiecare din voi să-şi iubească femeia ca pe sine însuşi, iar femeia spre bărbat să se’nfioare.

Din Evanghelia după Luca (4, 1-15)

1. Iar Iisus, plin de Duhul Sfânt, S’a întors de la Iordan; şi a fost dus de duhul în pustie
2. timp de patruzeci de zile, ispitit fiind de diavolul. Şi în acele zile El n’a mâncat nimic; şi când ele s’au încheiat, El a flămânzit.
3. Şi I-a zis diavolul: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, zi-i acestei pietre să se facă pâine”.
4. Şi i-a răspuns Iisus: „Scris este că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul lui Dumnezeu”.
5. Şi suindu-L diavolul pe un munte înalt, I-a arătat într’o clipă toate împărăţiile lumii.
6. Şi I-a zis diavolul: „Ţie îţi voi da toată stăpânirea aceasta şi slava lor, căci mie mi-a fost dată şi eu o dau cui vreau.
7. Aşadar, dacă te vei închina înainte-mi, a ta va fi toată”.
8. Şi, răspunzând, Iisus i-a zis: „Mergi înapoia Mea, Satano, că scris este: Domnului Dumnezeului tău să I te închini şi numai Lui să-I slujeşti”.
9. Şi L-a dus în Ierusalim şi L-a aşezat pe aripa templului şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de aici jos,
10. că scris este: îngerilor săi va porunci pentru tine, ca să te păzească;
11. şi ei te vor ridica pe mâini, ca nu cumva piciorul tău să ţi-l izbeşti de piatră”.
12. Şi, răspunzând, Iisus i-a zis: „S’a spus: Să nu-L ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău”.
13. Şi diavolul, sfârşind toată ispita, s’a îndepărtat de la El, până la o vreme.
14. Şi S’a întors Iisus cu puterea Duhului în Galileea; şi vestea despre El a ieşit în tot ţinutul dimprejur.
15. Şi învăţa în sinagogile lor, slăvit fiind de toţi.

Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

Ortodoxia nu e întotdeauna ușor de integrat în viață și multe parohii par să îngreuneze practicarea ei, făcând-o mai dificilă decât este în realitate. Absența bucuriei în unele parohii nu este specifică Ortodoxiei în sine – ea reflectă starea căzută a oamenilor care alcătuiesc obștea respectivelor biserici. Aceasta este o situație previzibilă, bineînțeles, din moment ce Biserica este un spital al sufletelor și deci un refugiu pentru mulți oameni bolnavi.

Nu lăsați niciodată un credincios mai josnic sau un preot mai dur sau mai brutal să vă îndepărteze de Biserică! Biserica este și casa dumneavoastră, nu numai a preoților, și așa cum într-o familie disfuncțională se pot schimba multe în bine, la fel se poate întâmpla și în Biserică. Rugați-vă pentru preotul dumneavoastră și pentru oamenii dezagreabili care vă fac să vă simțiți rău. Rugați-vă și Sfântului Ioan Maximovici, făcătorul de minuni, pentru ajutor, deoarece el a fost preot și un părinte duhovnic foarte iubitor.

Cu toate că ar fi preferabil aă aveți un bun părinte duhovnic și un preot predicator de excepție în loc de un preot care nu are niciodată timp pentru dumneavoastră, Biserica este totuși casa dumneavoastră. Chiar dacă predicile preotului sunt jalnice, chiar dacă este necruțător ca duhovnic și lipsit de pricepere în relațiile cu oamenii, adevărul este că dumneavoastră îi aparțineți Bisericii cu trup și suflet și ea vă aparține întru totul, dumneavoastră și familiei dumneavoastră.

Desigur, dacă este spre binele vostru și al copiilor, nu ezitați să căutați o altă parohie, unde să vă simțiți mai bine și unde să puteți spori duhovnicește: mai bine să abandonați o parohie disfuncțională decât să abandonați Ortodoxia. Totuși, dacă nu aveți de ales pentru că parohia aceea disfuncțională este singura biserică ortodoxă din regiune, încercați să vă adaptați situației și faceți tot ce vă stă în putință pentru a vă simți bine acolo.

În fine, țineți seama de faptul că viața dumneavoastră în Biserică gravitează în jurul lui Hristos Domnul, iar El a fost, este și va fi Același ieri, astăzi, mâine și de-a pururi. Iisus nu vă va trăda, pentru că El este sursa binelui și a tuturor bucuriilor. Biserica Îi aparține Lui, iar faptul că noi, preoții, nu reușim uneori să aducem lumina Lui în inimile credincioșilor nu desființează în niciun fel faptul că Biserica este izvorul vieții veșnice și locul unde vom afla întotdeauna vindecarea tuturor relelor care ne muncesc.