Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Galateni a Sf. Ap. Pavel (6, 2-10)

2. Purtaţi-vă sarcinile unii altora, şi aşa veţi împlini legea lui Hristos.
3. Că de se crede cineva că este ceva, în timp ce el nu este nimic, pe sine însuşi se amăgeşte.
4. Dar fiecare să-şi cerceteze propria sa faptă, şi atunci se va lăuda numai faţă de sine însuşi şi nu faţă de altul;
5. căci fiecare îşi va purta propria sa povară.
6. Cel ce primeşte cuvântul învăţăturii să-i facă învăţătorului său parte din toate bunurile.
7. Nu vă amăgiţi; Dumnezeu nu Se lasă batjocorit, căci ce va semăna omul, aceea va şi secera.
8. Cel ce seamănă în propriul său trup, din trup va secera stricăciune; dar cel ce seamănă în Duhul, din Duhul va secera viaţă veşnică;
9. să nu slăbim dar în a face binele, căci la vremea cuvenită vom secera, dacă nu ne vom slei.
10. Aşa că, până când avem vreme, să facem binele către toţi, dar mai ales către cei de o credinţă cu noi.

Din Evanghelia după Marcu (7, 14-24)

14. Şi chemând iarăşi mulţimea la El, le zicea: „Ascultaţi-Mă toţi şi înţelegeţi:
15. Nu este nimic din afara omului care, intrând în el, să-l poată spurca. Dar cele ce ies din om, acelea sunt cele ce-l spurcă pe om.
16. De are cineva urechi de auzit, să audă!”
17. Şi când a intrat de la mulţime în casă, ucenicii L-au întrebat despre această parabolă.
18. Şi El le-a zis: „Aşadar, şi voi sunteţi tot atât de nepricepuţi! Nu înţelegeţi că tot ce intră din afară în om nu poate să-l spurce?
19. Că nu în inimă intră, ci în pântece şi se aruncă afară unde-i e locul. Că bucatele sunt toate curate”.
20. Dar spunea că ceea ce iese din om, aceea-l spurcă pe om:
21. „Fiindcă din lăuntrul, din inima oamenilor ies cugetele rele, desfrânările, hoţiile, omorurile,
22. adulterul, lăcomiile, vicleniile, înşelăciunea, neruşinarea, invidia, defăimarea, trufia, uşurătatea.
23. Toate relele acestea ies din lăuntru, şi ele îl spurcă pe om”.
24. Şi ridicându-Se de acolo, S’a dus în hotarele Tirului şi ale Sidonului; şi intrând într’o casă, voia ca nimeni să nu ştie, dar n’a putut să rămână tăinuit.

Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

Fiecare zi aduce noi provocări pentru sănătatea noastră sufletească. Când un membru al familiei sau un coleg ne adresează o remarcă neplăcută, menită să ne înfurie, e nevoie să ne păstrăm calmul și liniștea sufletească. Atunci când cei din jurul dumneavoastră clevetesc despre o persoană, iată un alt prilej de a nu interveni și de a păstra tăcerea. Șoferul care v-a tăiat drumul pe autostradă, femeia care se așază în fața dumneavoastră la rândul de la casieria unui magazin, vecinul sau vecina care vă jignește – toți aceștia vă ajută să vă controlați și să evoluați din punct de vedere duhovnicesc.

Încercările și ispitele confruntate cu calm și pace în suflet sunt modalități de vindecare a sufletului și prilejuri de întărire și însănătoșire a sistemului nervos. A reacționa verbal nu vă ajută cu nimic, ci doar vă va face rău, împietrindu-vă sufletește, coborându-vă spre firea cea căzută. În schimb, a primi toate aceste încercări și ispite cu pace în suflet, fără să reacționați negativ chiar dacă sunteți confruntat cu atitudini negative, va contribui la întrarmarea dumneavoastră cu răbdare și cu puterea de a suporta în liniște și pace următoarea rundă de încercări și ispite. Încet-încet veți descoperi că prezența harică a lui Iisus Hristos vă va umple sufletul în fiecare clipă, înveselindu-vă, calmându-vă și dăruindu-vă pacea care covârșește firea.