Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola întâi către Corinteni a Sf. Ap. Pavel (16, 13-24)

13. Privegheaţi, staţi în credinţă pe picioarele voastre, îmbărbătaţi-vă, întăriţi-vă.
14. Toate ale voastre cu iubire să se facă.
15. Încă ceva, fraţilor: Voi ştiţi casa lui Ştefanas, că este pârga Ahaiei şi că spre slujirea sfinţilor s’au rânduit pe ei înşişi;
16. vă rog ca şi voi să vă supuneţi unora ca aceştia şi oricui lucrează şi se osteneşte împreună cu ei.
17. Mă bucur de venirea lui Ştefanas, a lui Fortunat şi a lui Ahaic, pentru că ei au împlinit lipsa voastră,
18. că mi-au odihnit duhul, pe al meu şi pe al vostru. Pe unii ca ei, aşadar, învăţaţi-vă să-i cunoaşteţi.
19. Vă îmbrăţişează Bisericile Asiei. Vă îmbrăţişează mult, în Domnul, Acvila şi Priscila, împreună cu Biserica din casa lor.
20. Vă îmbrăţişează fraţii toţi. Îmbrăţişaţi-vă unii pe alţii cu sărutare sfântă.
21. Salutarea, cu mâna mea, a lui Pavel.
22. Dacă cineva nu-L iubeşte pe Domnul, să fie anatema! Maranata!
23. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi!
24. Dragostea mea e cu voi toţi întru Hristos Iisus! Amin.

Din Evanghelia după Matei (21, 33-44)

33. Ascultaţi altă parabolă: Era un om stăpân al casei sale, care a sădit vie; şi a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit turn şi a dat-o pe seama lucrătorilor, iar el s’a dus departe.
34. Iar când s’a apropiat vremea roadelor, şi-a trimis slujitorii la lucrători, ca să-i ia roadele;
35. dar lucrătorii, prinzându-i pe slujitori, pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre.
36. A mai trimis alţi slujitori, mai mulţi decât cei dintâi, şi tot aşa au făcut cu ei.
37. În cele din urmă l-a trimis la ei pe fiul său, zicând: De fiul meu se vor ruşina.
38. Dar lucrătorii viei, văzându-l pe fiu, au zis între ei: Acesta este moştenitorul; veniţi să-l omorâm şi să avem noi moştenirea lui!…
39. Şi, punând mâna pe el, l-au scos afară din vie şi l-au omorât.
40. Deci, când va veni stăpânul viei, ce le va face lucrătorilor acelora?”
41. Iar ei I-au răspuns: „Pe cei răi cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care-i vor da roadele la vremea lor”.
42. Iisus le-a zis: „Oare niciodată n’aţi citit în Scripturi: Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului; de la Domnul s’a făcut aceasta şi minunată este în ochii noştri?
43. De aceea vă spun: Lua-se-va de la voi împărăţia lui Dumnezeu şi i se va da neamului care-i va face roadele.
44. Cel ce va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cel pe care ea va cădea, îl va zdrobi”.

Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

Cea mai eficientă modalitate de a alunga mânia este rugăciunea lui Iisus. Atunci când suntem atacați duhovnicește, chemarea sfântului nume al lui Iisus va acționa cu rapiditate pentru a înlătura demonul mâniei. De exemplu, când conducem mașina pe autostradă și suntem confruntați cu un partener de trafic ce ne blochează înaintarea, tăindu-ne drumul pe neașteptate, rostirea sfântului nume și a rugăciunii lui Iisus ne va calma pe loc, stingând deîndată focul mâniei și învăluindu-ne sufletul în pacea care covârșește firea.

Când simțim că ne cuprind furiile la adresa cuiva și că ni se tulbură liniștea lăuntrică, să spunem în gând rugăciunea lui Iisus pentru acea persoană, și vom constata o deschidere sufletească spre cel care ne-a înfuriat.  Îl vom percepe ca pe un copil al lui Dumnezeu, ca pe un frate sau ca pe o soră, vrednic de a ne ruga pentru el și a-l iubi.

Redându-ne liniștea inimii, rugăciunea lui Iisus va îndepărta până și amintirea răului săvârșit asupra noastră; orice rău ni se va risipi din memorie, fiind înlocuit de pacea care covârșește firea, pacea care vine de la Prințul păcii, Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru iubit.

Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-l pe cel care conduce camionul roșu din fața mea! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi toți!