Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola întâi către Corinteni a Sf. Ap. Pavel (2, 6-9)

6. Celor desăvârşiţi însă le grăim înţelepciunea, dar nu înţelepciunea acestui veac, nici a stăpânitorilor acestui veac, care sunt pieritori,
7. ci grăim înţelepciunea lui Dumnezeu cea întru taină, cea ascunsă, pe care Dumnezeu mai înainte de veci a rânduit-o spre slava noastră,
8. pe care nimeni din stăpânitorii acestui veac n’a cunoscut-o; că dacă ar fi cunoscut-o, nu L-ar fi răstignit pe Domnul slavei;
9. ci precum este scris: Pe cele ce ochiul nu le-a văzut şi urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s’au suit, pe acelea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc.

Din Evanghelia după Matei (22, 15-22)

15. Atunci mergând fariseii, au ţinut sfat ca să-L prindă pe El în cuvânt.
16. Şi au trimis la El pe ucenicii lor, împreună cu irodianii, zicând: „Învăţătorule, ştim că eşti adevărat şi întru adevăr înveţi calea lui Dumnezeu şi nu-ţi pasă de nimeni, pentru că tu nu cauţi la faţa oamenilor.
17. Spune-ne deci nouă: Ce părere ai, se cuvine să dăm dajdie cezarului, sau nu?”
18. Dar Iisus, cunoscându-le vicleşugul, le-a răspuns: „De ce Mă ispitiţi, făţarnicilor?
19. Arătaţi-Mi banul dajdiei”. Iar ei I-au adus un dinar.
20. Şi Iisus le-a zis: „Ale cui sunt efigia şi inscripţia de pe el?”
21. Ei au zis: „Ale cezarului”. Atunci El le-a zis: „Daţi-i dar cezarului cele ce sunt ale cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu!”
22. Şi auzind ei acestea, s’au minunat; şi, lăsându-L, s’au dus.

Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

Toți se cuvine să fim pregătiți să ne apărăm credința în contextul laic, plin de provocări profane, în care trăim. Ortodoxia nu este identică cu nici una dintre celelalte forme de creștinism. Numai în Ortodoxie există perioade de post care, însumate, depășesc o jumătate de an. Numai în Ortodoxie stăm în picioare în timpul slujbelor liturgice, unele dintre ele având o durată mai mare de două ore. Numai în Ortodoxie ni se cere să ne mărturisim frecvent păcatele în fața unui preot.

Vreau să spun că Ortodoxia nu este un fel de creștinism „diluat”. Biserica Ortodoxă nu încearcă să se reinventeze din zece în zece ani, sau din douăzeci în douăzeci de ani. Învățăturile ortodoxe, slujbele religioase ortodoxe și modul de viață ortodox au rămas efectiv neschimbate de două milenii și vor rămâne aceleași și în următorul mileniu. Din moment ce funcționează atât de bine, de ce să schimbăm ceva?

Desfășurându-și activitățile într-o lume modernă, Biserica Ortodoxă le cere credincioșilor să fie pregătiți să ducă un mod de viață corespunzător religiei ortodoxe, indiferent de influențele și ispitele abundente venite din partea lumii înconjurătoare. Acest lucru va fi posibil numai dacă noi, ortodocșii, vom fi deciși să ne conformăm acestor cerințe, deși viețuim într-un context secularizat, și dacă ne vom instrui în mod corespunzător. Prin urmare, nu este suficient să acceptăm și să punem în practică, la întâmplare și fără discernământ, rânduielile care țin de specificul credinței noastre ortodoxe, întrucât, procedând astfel, vom risca să ne îndepărtăm de fondul doctrinar al Ortodoxiei și vom rămâne la un nivel formal, steril, lipsit de substanță.

Cu toate că slujbele religioase ne împărtășesc învățăturile ortodoxe de credință – cu condiția de a înțelege limbajul liturgic folosit de preoți și diaconi – , sunt necesare și lecturile duhovnicești, ca parte din rutina zilnică de rugăciune; atât lectura pericopei liturgice rânduite pentru fiecare zi a săptămânii, cât și lecturile duhovnicești, sunt la fel de importante pentru noi. A citi cărți despre rugăciune și despre viața interioară a creștinului ortodox ar trebui să facă parte din programul nostru zilnic, așa cum face parte micul dejun, spre exemplu. Hrana sufletească a credincioșilor nu este numai datoria preotului, ci și a noastră, a credincioșilor – tot la fel după cum e datoria fiecărui elev să-și facă lecțiile zilnic.

Corabia Bisericii ne poartă într-o minunată călătorie spre inima Domnului nostru. Să fim pregătiți să întâmpinăm eventualele furtuni care nu vor întârzia să apară pe cale, pentru a nu ne trezi aruncați peste bord!