Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Romani a Sf. Ap. Pavel (15, 30-33)

30. Dar vă rog, fraţilor, pentru Domnul nostru Iisus Hristos şi pentru iubirea Duhului, ca împreună cu mine să vă luptaţi în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine,
31. ca să scap de necredincioşii din Iudeea şi ca slujirea mea la Ierusalim să fie bineprimită de către sfinţi,
32. aşa ca prin voia lui Dumnezeu să vin la voi cu bucurie şi’n mijlocul vostru să-mi iau oarecare odihnă.
33. Iar Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toţi. Amin!

Din Evanghelia după Matei (17, 24-27; 18, 1-4)

24. Şi venind ei în Capernaum, s’au apropiat de Petru cei ce strâng dajdia şi i-au zis: „Învăţătorul vostru nu plăteşte dajdia?”
25. „Ba da”, a zis el. Şi intrând El în casă, Iisus i-a luat-o înainte, zicând: „Ce părere ai, Simone?: Regii pământului de la cine iau dajdie sau bir? de la fiii lor, sau de la străini?”
26. El I-a zis: „De la străini”. Iar Iisus i-a zis: „Iată dar că fiii sunt scutiţi.
27. Dar ca să nu le fim lor piatră de poticnire, mergi la mare, aruncă undiţa, ia peştele care va ieşi întâi şi, deschizându-i gura, vei găsi un statir. Pe acela luându-l, dă-l lor, pentru Mine şi pentru tine”.
1. În ceasul acela s’au apropiat ucenicii de Iisus, zicându-I: „Cine oare este mai mare întru împărăţia cerurilor?”
2. Şi El, chemând la Sine un copil, l-a pus în mijlocul lor
3. şi le-a zis: „Adevăr vă spun: De nu vă veţi reveni şi nu veţi fi precum copiii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor.
4. Dar cel ce se va smeri pe sine ca acest copil, acela este mai mare întru împărăţia cerurilor.

Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

Există două categorii de creștini: cei care pot spune cu Sf. Ap. Pavel „M-am răstignit împreună cu Hristos; și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine” (Gal. 2, 20) și cei care cred că Hristos S-a răstignit pentru ca să nu mai fie nevoie să ne răstignim și noi. Prima categorie este alcătuită din creștinii jertfelnici, a doua, din creștinii îndrăgostiți de ei înșiși.

Cei care cred că trebuie să se răstignească cu Hristos Îl cheamă mereu în ajutor, sunt pregătiți să-și ia crucea și să-L urmeze, nu se așteaptă să aibă un drum ușor în viață și nu se menajează deloc; acești creștini își văd păcatele și firea căzută și știu că nu vor putea atinge slava lui Dumnezeu.

A doua categorie de creștini se așteaptă ca drumul să le fie cât se poate de ușor. Au impresia că sunt mai duhovnicești decât majoritatea celorlalți oameni, pe care îi urmăresc tot timpul așteptând să facă o greșală pentru a-i putea îndrepta. Nu-I cer ajutorul Mântuitorului decât atunci când se confruntă cu o situație neplăcută. Nu doresc să-și poarte crucea întrucât nu consideră că suferința ar avea vreo valoare – și nici nu înțeleg că, numai dacă vor refuza să-i judece pe alții, vor atrage milostivirea Domnului asupra lor.

Adresându-se ambelor categorii, Hristos Domnul are ceva important să le spună: Dacă vine cineva la Mine și nu urăște pe tatăl său și pe mama sa și pe femeie și pe copil și pe frați și pe surori, chiar și viața sa însăși, nu poate să fie ucenicul Meu (Luca 14, 26).

Atenție! Numai prima categorie de creștini va auzi aceste cuvinte și le va lua în seamă.