Sfârșitul vieții fiecăruia are pentru cel chemat din lumea aceasta aceeași putere ca și cum ar fi sunat sfârșitul lumii. Că  judecata bate la ușă o spune Pavel. Ascultă: „Noaptea-i pe sfârşite, apropiatu-s’a Ziua„; și iarăși: „Cel ce va să vină va veni şi nu va’ntârzia”. Semnele care cheamă ziua aceea s-au împlinit. Că spune Hristos: „va fi propovăduită în toată lumea, spre mărturie la toate neamurile; şi atunci va veni sfârşitul.” Uită-te bine la cele spuse! N-a spus: când Evanghelia va fi crezută de toți oamenii, ci când va fi predicată la toți. De aceea a și spus: „spre mărturie neamurilor”, arătând că nu așteaptă să creadă toți și apoi să vină. Cuvintele „spre mărturie” înseamnă spre învinuirea, spre mustrarea și spre osânda celor ce n-au crezut.

(Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia a X-a la Matei)

Despre citirea Sfintei Scripturi (8)