Cele trei cuvinte

Odată, un călugăr pios care dorea să-şi îmbunătăţească necontenit viaţa duhovnicească, se adânci în rugăciune şi ceru lui Dumnezeu să-i dea cuvânt de poruncă:

„Doamne, spune-mi ce trebuie să fac, pentru a-Ţi împlini mai desăvârşit voia?”

Avu atunci călugărul o vedenie în vis, aşa. Văzu pe peretele chiliei lui în lumină de aur aceste trei cuvinte:

„Crede, împlineşte, foloseşte”.

A doua zi, călugărul stătu la cugetare asupra acestor trei cuvinte prin care Dumnezeu îi răspundea la chemare.

Dar nu putea înţelege totul.

Atunci, în altă noapte, glasul lui Dumnezeu se făcu auzit duhului călugărului.

Zise aşa: Crede tot ceea ce ţi-am făcut cunoscut, împlineşte toate poruncile ce ţi-am dat şi foloseşte toate mijloacele de sfinţire pe care le-am statornicit pentru mântuirea ta.

Şi de-atunci, călugărul acela duse o viaţă intru totul plăcută lui Dumnezeu.

Cuget neînţelept

Un preot trecea într-o zi pe un drum de ţarină.

Un sătean necredincios îşi bătea boii şi zbiera tot felul de înjurături.

Preotul îi zise:

„De ce te osândeşti la pedeapsa veşnică?”

Omul necredincios îi răspunse:

„Eu nu pot crede, părinte, în acestea… Căci dacă Dumnezeu a hotărât să mă scape, orice-aş face rău, voi fi mântuit. Şi, dimpotrivă, dacă a hotărât să fiu osândit, – orice aş face bun, degeaba este … „

Atunci preotul îi zise:

„Dacă este aşa cum zici, atunci de ce te mai duci la câmp să ari şi să semeni? .. „

Omul rămase în tăcere. Părintele zise:

„Dacă ar fi adevărat ce ai spus, atunci oricât ai ara şi ai semăna, dacă Dumnezeu a hotărât să nu se facă, degeaba-i munca ta, şi, dimpotrivă, dacă Dumnezeu a hotărât să se facă, atunci nu mai e nevoie să ari şi să semeni”.

Omul rămase iar fără răspuns, şi părintele grăi:

„Nu, prietene… Dumnezeu îţi dă roadă numai dacă tu vei munci pământul. Și tot aşa, El nu-ţi va da mântuirea decât dacă îi ţii în seamă poruncile şi nu duci o viaţă ticăloasă … „

De atunci, omul acela s-a înţelepţit…

(din Viața în pilde creștine, de Al. Lascarov-Moldoveanu)