…de basmele cele lumeşti şi băbeşti fereşte-te. Întrece-te zilnic în credinţa cea bună, folositoare’ntru totul, având ea făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare.   1 Timotei 4

Cea mai scurtă definiție a credinței ar fi cuvântul CRED. Când zici acest cuvânt, înseamnă că PRIMEȘTI ȘI MĂRTURISEȘTI CEEA CE NE ÎNVAȚĂ BISERICA DESPRE DUMNEZEU.

Hristos răstignit

Bunul creștin crede că:
Sfânta cruce este semnul biruinței vieții asupra morții. Dacă sufletul lui o cere, așază crucea pe un perete din casă, alături de icoane. Crucea se așază și pe mormânt, semn că acolo se odihnește un creștin.

  • Semnul crucii îi este de ajutor; astfel, el se însemnează cu sfânta cruce când pleacă la drum, în fața bisericilor, în fața troițelor, înainte de a arunca sămânța în ogor, înseamnează aluatul de pâine și pâinea. Preotul face semnul crucii peste mormântul în care vom fi așezați până la A Doua Venire. Semnul crucii îl găsim reprezentat pe diferite obiecte: pe războiul de țesut, pe furca de tors, pe vasele de apă, pe jugul boilor, pe leagăn, pe blide.
  • Sfinții sunt temple ale Duhului Sfânt, prieteni și casnici ai lui Dumnezeu. Cinstea acordată sfinților nu se confundă cu adorarea pe care o arătăm față de Dumnezeu. Pe Fecioara Maria o cinstim pentru că este Maica Domnului nostru Iisus Hristos.
  • Prin botez, pătrunde într-un timp nou și într-un spațiu sacru – Biserica. Lumea în care el continuă să trăiască, intrând în contact cu omul înnoit prin botez, va fi supusă și ea unui proces de înnoire, printr-o serie de acte liturgice – binecuvântări, sfințiri, exorcizări.

    Cules intens rapiță_1

  • Rugăciunea are putere; de aceea, binecuvântează holdele, fântânile, mâncarea și băutura; binecuvântează și sfințește locul pe care va fi construită biserica, sfințește biserica însăși; binecuvântează și sfințește locul pe care va fi construită casa, precum și locuința propriu-zisă. Scopul acestor rugăciuni este să curățească omul și firea înconjurătoare, spre a le face corespunzătoare pentru lucrarea harului dumnezeiesc în ele.

 

(text prelucrat după Credința și credințele românilor)