…răspândiţi miresme ca tămâia şi’mprăştiaţi arome, şi laude cântaţi şi binecuvântaţi-L pe Domnul în toate lucrurile Lui.  Sirah 39, 14

2016.octombrie.Hram Acoperământul Maicii Domnului

2016.octombrie.Hram Acoperământul Maicii Domnului

Să alergăm la sfintele biserici, dacă nu în toate zilele – din cauza multor noastre neputințe și nevoi ce ne vin neîncetat din valurile lumii -, măcar Duminicile și în sărbători; căci pentru aceasta s-au rânduit aceste sfinte zile: una, pentru ca să ne odihnim de trudele și ostenelile de peste toată săptămâna; a doua, pentru ca să mulțumim și să dăm laudă lui Dumnezeu pentru multele și nespusele faceri de bine ce ne-a arătat și ne arată totdeauna și ne ține și ne chivernisește ca un milostiv; a treia, să auzim cântările și slujbele ce se fac pentru folosul sufletesc. Că precum nu poate trăi trupul omului făr’ de hrană simțitoare, așa nici sufletul nu poate trăi făr’ de hrana cea duhovnicească. Iar nu să mergem pe la hore și pe la jocuri și pe la cârciume, după cum ne este obiceiul, că în loc de a ne folosi, ne păgubim și sufletește și trupește.

Iar de ne trebuie să ne adunăm pe la hore ca să privim, mai bună horă decât aceasta a Bisericii și mai frumoasă priveliște și mai cuvioasă adunare nu socotesc, nici cunosc a fi alta decât aceasta. Că vedem cu ochii – în afară de mulțimea oamenilor ce s-a adunat – pe Domnul nostru Iisus Hristos, ca un împărat veșnic, și pe cinstită maica Sa, pe sfinții îngeri, pe Apostoli, pe mucenici și pe toți sfinții. Iar cu urechile auzim faptele și lucrurile cele minunate ce au făcut pe pământ și ne bucurăm și sufletește și trupește, că nu păgubim nimic, ci mai mult câștigăm sfințenie și milă de la Dumnezeu.

Și când ieșim de la biserică, să nu ieșim deșerți, ci să facem cum face ariciul care, după ce merge la vie, întâi se satură el de struguri și apoi scutură vița de cad broboanele jos și se tăvălește pe dânsele de se înfig în ghimpii lui și duce și puilor. Așa să ducem și noi pe la casele noastre celor ce n-au mers la biserică din cuvintele ce am auzit din Sfânta Evanghelie și dintr-alte cărți, ca să-i hrănim și pe dânșii cu hrana cea sufletească.

Și după aceea să ne păzim mintea de cugetele cele viclene și trupurile noastre să le ferim de toate spurcăciunile. Să avem dragoste către toți, să facem milostenie la săraci, să iubim pe cei străini, să căutăm pe cei bolnavi și pe cei din închisori să-i cercetăm. Să facem bine vrăjmașilor noștri, după cum ne învață Hristos. Să avem răbdare la nevoi și la necazuri, să ne supunem celor mai mari. Să ascultăm și să cinstim pe părinții noștri. Să ne plecăm cu cuviință duhovnicilor noștri și preoților și călugărilor, că așa place lui Dumnezeu.

(Sf. Antim Ivireanul)