Din Vechiul TestamentDin Noul TestamentDin slujba Ceasurilor Împărătești

…lăudaţi-L pe Domnul…Isaia 12, 3-6

Scoateţi dar apă cu veselie din izvoarele Mântuitorului! Şi vei zice’n ziua aceea: – În cântări lăudaţi-L pe Domnul, în strigare chemaţi-I numele; vestiţi întru neamuri faptele Lui cele slăvite, faceţi amintire că numele Lui s’a înălţat. În cântări lăudaţi numele Domnului, că lucruri înalte a făcut; asta vestiţi în tot pământul! Bucuraţi-vă şi vă veseliţi voi, cei ce locuiţi în Sion, că’n mijlocul lui S’a înălţat Sfântul lui Israel!

…noi să umblăm întru înnoirea vieţii… Epistola către Romani 6, 3-11

Oare nu ştiţi că toţi câţi în Hristos ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat? Aşadar, prin botez ne-am îngropat cu El în moarte, pentru ca, aşa cum Hristos a înviat din morţi prin slava Tatălui, tot astfel şi noi să umblăm întru înnoirea vieţii; că dacă una cu El ne-am făcut prin asemănarea morţii Lui, atunci una vom fi şi prin aceea a învierii Lui, cunoscând noi aceasta, anume că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, aşa încât trupul păcatului să fie nimicit, pentru ca noi să nu mai fim înrobiţi păcatului; căci cel ce a murit este eliberat de păcat. Iar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi via împreună cu El, ştiind că Hristos, odată înviat din morţi, nu mai moare; asupră-I moartea nu mai are stăpânire. Fiindcă cel ce a murit, păcatului i-a murit o dată pentru totdeauna; iar cel ce trăieşte, lui Dumnezeu Îi trăieşte. Aşa şi voi, socotiţi-vă că morţi îi sunteţi păcatului, dar vii lui Dumnezeu întru Hristos Iisus, Domnul nostru.

… a văzut cerurile deschise … Evanghelia de la Marcu 1, 9-11

Şi în zilele acelea, Iisus a venit din Nazaretul Galileii şi S’a botezat în Iordan de către Ioan. Şi îndată, ieşind din apă, a văzut cerurile deschise şi Duhul ca un porumbel pogorându-Se peste El. Şi glas s’a făcut din ceruri: „Tu eşti Fiul Meu Cel iubit, întru Tine am binevoit”.

Slavă… la Ceasul Al șaselea

„Pentru ce-ți oprești apele tale, Iordane?

Pentru ce-ți tragi înapoi repejunea și nu-ți arăți mergerea după fire?”

„Nu pot suferi”, zice el, „Focul cel mistuitor;

mă înspăimântez și mă înfricoșez de atât de multă smerenie.

Că nu m-am obișnuit a spăla pe Cel curat;

nu m-am deprins a curăți pe Cel fără de păcat,

ci numai vasele cele întinate a le curăți.

Hristos, Cel ce se botează întru mine, învață să ardem spinii păcatelor.

Ioan mărturisește împreună cu mine

și glasul Cuvântului strigă: Iată Mielușelul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii!”

Acestuia credincioșii să-I strigăm:

„Cel ce Te-ai arătat, Dumnezeule, spre a noastră mântuire, slavă Ție!”