Întru necaz M’ai chemat şi te-am izbăvit; auzitu-te-am din taina furtunii, te-am pus la’ncercare la Apa’Ncercării.Psalmi 80, 7
2014.martie.În Argeș, cu Școala lui Iisus

Te-ai gândit vreodată că tot ceea ce te privește pe tine Mă privește la fel de mult și pe Mine? Lucrurile care te privesc pe tine sunt la fel de importante ca lumina ochilor Mei. Te prețuiesc și te iubesc atât de mult! De aceea, e o bucurie atât de mare pentru Mine să te pregătesc și să te încerc. Când ispitele și vrăjmașul vin peste tine, revărsându-se ca un râu asupra ta, vreau să știi că aceasta a fost de la Mine.

Slăbiciunea ta are nevoie de tăria Mea, iar scăparea și izbăvirea ta stau în a Mă lăsa să am grijă de tine. Ia aminte, când ești cuprins în vâltoarea împrejurărilor grele, între oameni care nu te înțeleg, care nu iau în seamă lucrurile ce îți aduc bucurie și te izgonesc de la ei, aceasta a fost de la Mine.
Eu sunt Dumnezeul tău, toate împrejurările vieții tale sunt în mâinile Mele; nu ai ajuns din întâmplare în situația ta, ci este tocmai locul pe care l-am pregătit pentru tine. Nu tu mi-ai cerut să te învăț smerenia? Acolo te-am așezat în atmosfera potrivită, în școala unde te vor învăța ceea ce ai nevoie. Locul în care trăiești acum, precum și cei care trăiesc în jurul tău, nu fac altceva decât Voia Mea. Ia aminte, aceasta a fost de la Mine.
Ai dificultăți financiare și abia supraviețuiești? Vreau să știi că Eu dispun de banii tăi; caută scăparea la Mine și înțelege că Eu sunt izbăvirea ta. Ia aminte, cămările Mele sunt pline și inepuizabile și să fii convins că Eu îmi țin toate promisiunile. Nu primi ca oamenii să-ți spună când ești în necaz: ”Să nu crezi în Domnul și Dumnezeul tău.” Ai petrecut vreodată întreaga noapte în zbucium? Ești despărțit de rudele tale, de oamenii pe care îi iubești? Am lăsat să ți se întâmple toate acestea ca să te întorci către Mine și în Mine să afli veșnica mângâiere și odihnă. Te-a dezamăgit prietenul tău, sufletul care te întregește sau căruia ți-ai deschis inima? Aceasta a fost de la Mine.

Iartă și iubește cu și mai multă râvnă și fără judecată. Am îngăduit ca această suferință să te atingă pentru ca tu să înveți că cel mai bun prieten al tău sunt Eu. Înfățișează-Mi-le Mie și spune-mi tot ce ai pe suflet. Te-a vorbit cineva de rău? Lasă în grija Mea. Lipește-te de Mine, în Mine este adăpostul tău. Voi face ca dreptatea ta să strălucească precum lumina, iar viața ta ca amiaza. Planurile tale au fost destrămate, a slăbit sufletul tău și te simți sfârșit? Aceasta a fost de la Mine.
Ți-ai făcut planuri și ți-ai stabilit obiective; le-ai adus înaintea Mea să le binecuvântez. Dar vreau să lași toate în seama Mea, să călăuzesc și să îndrept cu Mâna Mea împrejurările vieții tale, căci tu ești orfanul, iar nu stăpânul. Pierderi neașteptate au venit peste tine și deznădejdea ți-a cuprins inima? Ia aminte, aceasta a fost de la Mine.
Căci cu această multă oboseală și teamă mare te încerc, ca să văd cât de puternică îți e credința în promisiunile Mele și îndrăzneala în rugăciune pentru aproapele tău. De ce nu ești tu cel care și-a încredințat grija pentru cei dragi iubirii Mele celei purtătoare de grijă? De ce nu ești tu cel care îi lasă în ocrotirea Preacuratei Maicii Mele? Boli grave au venit peste tine, țintuindu-te de patul tău? Aceasta a fost de la Mine.
Pentru că vreau să Mă cunoști mai adânc prin boala trupului și să nu murmuri împotriva acestor încercări pe care ți le trimit. Nu încerca să înțelegi planurile Mele despre căile diferite de mântuire a sufletelor oamenilor, ci fără cârtire și cu umilință pleacă-te înaintea bunătății Mele. Ai visat să faci ceva extraordinar pentru Mine, dar ai căzut pe patul de suferință? Aceasta a fost de la Mine.
Pentru că te-ai fi cufundat astfel în lucrurile tale și Mi-ar fi fost cu neputință să-ți mai ridic gândul către Mine, iar

Vreau să te învăț să simți cum tu nu ești nimic fără Mine. Câțiva dintre cei mai buni fii ai Mei sunt cei care s-au despărțit de activitățile vieții pentru a învăța să folosească arma rugăciunii neîncetate. Ai fost chemat pe neașteptate să preiei o responsabilitate dificilă, îndurată în numele Meu? Îți încredințez aceste greutăți și, din acest motiv, Domnul Dumnezeul tău îți va binecuvânta toate lucrurile tale, în toate cărările tale. În toate, Domnul îți va fi învățător și îndrumător. În această zi, am pus în mâinile tale, copilașul Meu, acest vas plin cu mirul cel dumnezeiesc să-l folosești din belșug. Adu-ți aminte mereu că fiecare dificultate de care te vei izbi, fiecare jignire, fiecare vorbire de rău și critică, fiecare piedică ce ar putea să nască în tine frustrare sau dezamăgire, fiecare descoperire a slăbiciunilor și neputințelor tale va fi unsă cu acest untdelemn. Aceasta a fost de la Mine.
Cunoaște și amintește-ți mereu, oriunde ai fi, că orice bold care te înțeapă va fi zdrobit de îndată ce vei învăța să privești către Mine. Toate ți le-am trimis Eu pentru desăvârșirea sufletului tău.
Toate acestea au fost de la Mine.

(Sf. Serafim de Virița)