Una dintre cele 3 întâlniri săptămânale este dedicată lecturii Vechiului Testament, prin care năzuim să-i cunoaștem pe cei aleși ai lui Dumnezeu cu care El a încheiat un legământ al dragostei, al speranței și al păcii.

De ce să citim Vechiul Testament? Pentru că acest legământ constituie fundamentul Evangheliei lui Iisus, baza mărturisirii că Iisus este Mesia, dar și pentru a descoperi modele de oameni credincioși și supuși lui Dumnezeu. După cum ne învață și părintele Bartolomeu (Anania), „istoria vechi-testamentară a lui Israel bibleeste culoarul prin care Dumnezeu îi deschide lui Adam drumul către Hristos.” Acesta și este firul roșu care străbate tot Vechiul Testament. „Popor prin excelență monoteist, Israel are mandatul divin de a străbate veacurile politeiste până la Cel ce Se va naște, va vorbi și va face totul cu autoritatea Tatălui Său, singurul Dumnezeu adevărat, Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac, al lui Iacov, al lui David și al Mariei.”

Din negura vremilor, strălucesc chipurile unor oameni care L-au căutat pe Dumnezeu și a căror credință, loialitate, curaj, nădejde, dragoste, bunătate dorim să ni le luăm ca repere pe propriul drum către Hristos.