candela-micaTitlul acesta reunește o serie de întâlniri ce au loc în fiecare vineri seară, după vecernie, în Sala Mare din curtea bisericii noastre. Întâlnirile sunt tematice, succedându-se astfel pe parcursul a trei săptămâni:

Lectura și aprofundarea Noului Testament

Lectura și aprofundarea Vechiului Testament

Cercul de lectură și cântec

Cercul de studiu și convorbiri „Marta și Maria”

A trecut mai bine de un an, cu ajutorul lui Dumnezeu, de când ne-am organizat în felul acesta, urmând îndemnul părintelui Victor adresat absolvenților Școlii lui Iisus, anume acela de a continua citirea Sfintei Scripturi, în lumina învățăturilor Sfinților Părinți.

De ce să citim Biblia? Pentru că „tot ceea ce este de trebuință acestei lumi si oamenilor dintr-însa s-a spus de către Domnul în Biblie”, după cum ne zice sfântul Iustin (Popovici). „Nu există întrebare care să chinuiască sufletul omenesc și să nu-și afle răspunsul, fie direct, fie indirect, în Biblie. În Biblie, Dumnezeu a spus absolut tot ce este de trebuință a spune oamenilor. Biografia fiecărui om – a fiecăruia, fără excepție – se găsește în Biblie: toate acele virtuți și patimi pe care le ai și pe care le-ai putea avea. Vei afla căile pe care propriul tău suflet și al fiecăruia dintre noi călătorește de la păcat la neprihănire și întreaga cale de la om la Dumnezeu și de la om la satana.

De ești întristat, vei afla în Biblie mângâiere; de ești supărat, vei afla bucurie; de ești mânios – împăcare; de ești poftitor – înfrânare; de ești nesăbuit – înțelepciune; de ești rău – bunătate; de ești un ucigaș – milă și îndreptare; de îți urăști aproapele – dragoste. Într-însa îți vei afla leac pentru toate patimile și slăbiciunile și hrană pentru toate virtuțile și împlinirile. De ești bun, Biblia te va învăța cum să ajungi mai bun; de ești milostiv, te va învăța blândețea cea îngerească; de ești inteligent, te va învăța înțelepciunea. De apreciezi frumusețea și muzicalitatea stilului literar, nimic nu este mai frumos sau mai mișcător decât cele ce se găsesc la Iov, Isaia, Solomon, David, Ioan Teologul și Apostolul Pavel. Aici, muzica adevărului cel veșnic al lui Dumnezeu este înveșmântată în cuvinte omenești.”