Din Sfânta Evanghelie de la Marcu (8, 34—38; 9, 1-16)

34. Şi chemând la Sine mulţimea, laolaltă cu ucenicii Săi, le-a zis: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.
35. Că tot cel ce va voi să-şi scape viaţa, O va pierde; iar cel ce-şi va pierde viaţa pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela O va mântui.
36. Că ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă şi să-şi păgubească sufletul?
37. Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său?
38. Că tot cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat şi păcătos, de acela şi Fiul Omului Se va ruşina când va veni întru slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri”.
1. Şi le spunea: „Adevăr vă grăiesc că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere”.
2. Şi după şase zile i-a luat Iisus cu Sine pe Petru şi pe Iacob şi pe Ioan şi i-a dus numai pe ei-înde-ei într’un munte înalt; şi S’a schimbat la faţă înaintea lor.
3. Şi veşmintele Lui s’au făcut strălucitoare, albe foarte ca zăpada, aşa cum înălbitorul nu poate înălbi pe pământ.
4. Şi Ilie li s’a arătat împreună cu Moise; şi vorbeau cu Iisus.
5. Şi răspunzând Petru, I-a zis lui Iisus: „Învăţătorule, bine ne este să fim aici; să facem trei colibe: ţie una şi lui Moise una şi una lui Ilie…”.
6. Că nu ştia ce să spună, fiindcă erau înspăimântaţi.
7. Şi s’a făcut un nor care-i umbrea; şi din nor a venit un glas, zicând: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, pe Acesta să-L ascultaţi!”
8. Şi de’ndată privind ei împrejur, n’au mai văzut pe nimeni, ci numai pe Iisus singur cu ei.
9. Şi pe când se coborau din munte, El le-a poruncit să nu spună nimănui ceea ce văzuseră, decât atunci când Fiul Omului va învia din morţi.
10. Iar ei au păzit cuvântul, întrebându-se între ei: „Ce înseamnă a învia din morţi?…”.
11. Şi L-au întrebat pe El, zicând: „De ce spun cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie?”
12. Iar El le-a răspuns: „Într’adevăr, Ilie vine mai întâi şi pe toate le va aşeza din nou. Şi cum este scris despre Fiul Omului?: că va să pătimească multe şi să fie defăimat?
13. Dar vă spun Eu vouă că Ilie a şi venit, şi ei i-au făcut toate câte-au vrut, aşa cum s’a scris despre el”.
14. Şi venind ei la ucenici, au văzut mulţime mare împrejurul lor şi pe cărturari luându-se la întrebări cu ei.
15. Şi de’ndată ce L-a văzut, mulţimea a fremătat şi a alergat să I se închine.
16. Şi El i-a întrebat pe cărturari: „Despre ce vă luaţi la întrebări cu ei?”

(pentru lectura din Apostol, vezi Cuvântul zilei din 15 martie)

pr. Victor