La ce se refereau schimbările survenite în Evanghelia vestită de Pavel? Nu era vorba de mesajul central al Veștii Bune (că Fiul lui Dumnezeu, din iubire de oameni, s-a întrupat, a murit pentru păcatele noastre și a înviat din morți, omorând moartea), ci de următoarele:

O dată cu intrarea neamurilor în rândul creștinilor s-a produs o scindare în Biserică: iudeii susțineau că din moment ce Hristos a venit să împlinească Legea Veche și a trăit după îndreptarul ei, e firesc ca prescripțiile acesteia să fie urmate și de “non-iudei”, adică aceștia să se supună circumciziei, să urmeze rânduielile gastronomice (adică să nu consume animale necurate, etc.) și celelalte. Aceasta a constituit obiectul unei dispute între Sf Petru și Sf Pavel, când acesta din urmă l-a înfruntat în mod public pe Petru, demonstrând în puterea Duhului că “omul nu se îndreptează din faptele Legii, ci prin credinţa în Hristos Iisus”

Ce vrea sa însemne acestea? Care sunt faptele Legii? Ce este credința? …

De ce evreii își susțineau atât de puternic identitatea lor religioasă? De ce ziceau că sunt poporul ales și nu se amestecau cu alte neamuri? Mare parte din răspuns stă în Legea lui Moise, prin care Dumnezeu a poruncit ca evreii să se țină departe de ceilalți… Era o măsură extrem de necesară pentru acele timpuri când idolatria și politeismul erau răspândite în toată lumea, iar evreii, nestatornici și ușor de influențat (așa cum putem vedea la scoaterea lor din robia egiptenilor), puteau ușor uita pe adevăratul Dumnezeu. Pe lângă această poruncă, Legea lui Moise cuprindea foarte multe indicații cu privire la toate aspectele vieții, atât religioase (despre slujirea în Templu, jertfele aduse Domnului, circumcizia, conduita interioară duhovnicească – adică cele 10 porunci și dezvoltările lor, etc), cât și social-administrative (mâncăruri permise, reguli de igienă, etc). Așadar, orice iudeu temător de Dumnezeu făcea faptele Legii.

Identitatea lor ca popor ales pornește însă de la Avraam, primul patriarh, care a crezut în cuvintele Domnului că urmașii lui vor fi mulți ca stelele cerului și că binecuvântarea Lui va fi asupra lor: “Și a crezut Avram pe Domnul și I s-a socotit aceasta ca dreptate” (Fac XV, 6) Iată că la rădăcina evreilor ca popor ales nu stau faptele Legii, ci credința lui Avraam…

Ana I.