În prezent nu se mai cultivă soiuri de porumb, se cultivă hibrizi. Hibrizii au apărut prin 1930 în America. Aceeaşi plantă se înmulţeşte cu ea însăşi (consangvinizare), până când se formează o linie (plante care au genele asemănătoare, vor avea aceleaşi caracteristici şi în anii următori). Pentru a se obţine o linie este nevoie de aproximativ şapte generaţii. La înmulţirea a două linii se obţine “vigoarea hibridă”: adică producţie ridicată şi rezistenţă mai bună la factorii de mediu. Nu oricare linii înmulţite dau un hibrid valoros; este un proces îndelungat, cel care se ocupă cu aşa ceva (amelioratorul) trebuie să aleagă cele mai bune plante care corespund cerinţelor sale: producţie ridicată, toate să fie uniforme (înălţime, să ajungă la maturitate în acelaşi timp) pentru a se putea recolta mecanizat. Când se asigură apă şi îngrăşăminte, rezultatele sunt spectaculoase faţă de soiurile obişnuite.

Aşa s-a extins rapid acest complicat mod de a obţine porumb în USA, apoi în Europa, iar în România vestea a ajuns pe vremea “tovarăşilor”, care nu puteau trece nici ei cu vederea această descoperire ştiinţifică. Cei din România au trimis în State câţiva specialişti, deghizaţi în studenţi pentru a fura patentul. Astfel a apărut în România institutul de la Fundulea, pentru cultura porumbului (pentru că acolo se găsesc condiţii similare cu cele din “Cordonul Porumbului”- statele unde se cultivă această plantă în USA). În timp, institutele din România au început să producă hibrizi de porumb. Cum în istorie roata se întoarce, după ce a căzut comunismul, companiile americane, când au venit la noi, au “furat” oamenii din institutele de cercetare o dată cu plantele pe care le obţinuseră ei şi acum le vând fermierului român.

Când a apărut primul hibrid? În 1930. În ce perioadă a fost Greater German Reich? (nazismul) :1933-1945. Există o legătură între aceste date?

Să vedem: Ameliorarea plantelor a existat dintotdeauna. Mereu oamenii au selecţionat cele mai bune seminţe, cele mai bune plante pentru a obţine recolte şi culturi frumoase. O dată cu o viziune tot mai ştiinţifică asupra lumii, şi această activitate a devenit ştiinţă. Putem spune că ideile mari există dintotdeauna. Niciodată nu este ceva nou sub soare. Însă la un moment dat explodează, răsar ca nişte seminţe. La fel şi rasismul, nu a fost doar în timpul naziştilor, atunci a găsit condiţiile favorabile să răsară.

Să cultivi doar anumite plante pentru că dau rezultate bune, să laşi să trăiască doar anumiţi oameni pentru că sunt superiori. Toţi să fie la fel, toate plantele să fie uniforme. Nu se mai calculează că mediul se exploatează: fertilizanţi, pesticide..

O dată cu mecanizarea lucrărilor, cu apariţia hibrizilor, cu descoperirea pesticidelor modul de a face agricultură s-a schimbat radical. Aproape că nu îţi vine să crezi că aceste schimbări au avut loc doar în ultima sută de ani.

Aceste schimbări au avut efecte negative. Aceste efecte au fost sesizate. Între timp în lume au apărut germenii unei alte ideologii, o altă sămânţă veche care a găsit condiţii bune pentru a răsări: revoluţia sexuală prin anii ‘60. În 1971, pentru că lumea a pierdut pacea lui Hristos şi lumina sa, lumea caută o altă pace: GreenPeace. “Pacea verde” este ca şi lumina iluminiştilor. Cu aceste mişcări apare şi agricultura ecologică. În 1972 apare IFOAM (internaţional federaţion of organic agriculture movements).

Dacă urmărim schimbările politice, sociale, economice din cele mai vechi timpuri până în prezent se observă o legătură între comportamentul oamenilor între ei şi comportamentul acestora faţă de mediul înconjurător. În Biblie poporul lui Israel când atacă neamurile potrivnice, adeseori primeşte porunca pentru a distruge şi animalele care le aparţineau.

În 1983, şocat de o deversare de petrol pe care a văzut-o, un  enviromentalist american, John Francis, renunţă la mersul cu maşina. Timp de 17 ani nu mai vorbeşte. Călătoreşte prin USA, studiază ştiinţele mediului, ajunge să scrie legi despre protecţia apelor. În 17 ani de studiu şi doar ascultat, ajunge la o conclizie pentru care decide să vorbească: “Modul în care îi tratăm pe ceilalţi este modul în care tratăm şi mediul”

Cum se comportă ideologia “europeană”, faţă de creaţia lui Dumnezeu? Sunt legi care reglemetează bunăstarea animalelor. Colegul meu cu care am fost în Anglia, mă sună şi îmi spune: “Am fost în Danemarca, la lucru la o fermă de porcine. Am plecat de acolo. Mă puneau să omor purceii, care aveau “defecte”. Le-am spus că nu pot face acest lucru, nu îmi permite religia, i-am minţit că sunt penticostal.” Eu i-am spus nu trebuia să îi minţi măi, trebuia să le spui că eşti ortodox.

În aparenţă Imperiul European sau mai bine zis Global este un ocrotitor al familiei, al animalelor, al drepturilor, în esenţă este o combinaţie stranie de: comunism, nazism, capitalism vopsit în verde ca să pară ecologic.

De ce? Pentru că noi creştinii am pierdut dimensiunea împărăţiei cerurilor. Şi căutăm ideologii. Am pierdut, nobleţea, eugenia( eu=bun, genos=neam). Sfântul Ioan Gură de Aur spunea adesea că noi creştinii suntem de neam nobil pentru că avem cetăţenia în împărăţia cerurilor şi prin toţi curge Sângele lui Hristos. Am pierdut comuniunea şi milostivirea faţă de aproapele, comunitatea creştină şi credem că un sistem social ne va salva. Vedem creaţia despărţită de Creatorul său şi ne distrugem unii pe alţii fără să observăm că distrugem întreaga lume.

Dacă nu ne întoarcem la o viaţă creştină autentică cum va fi trendul? o eugenie, nu în sensul bun, cum nu s-a mai văzut până acum, copii, bătrânii şi bolnavii “eliminaţi din sistem”, Mai trebuiesc eliminaţi şi alţii? Da! Ceea ce nu este eficient economic, care nu poate fi manevrat, în special pătura aceea de oameni care au numele de “creştin.”  Creştinii nu sunt în “standard” pentru societatea minunată care ni se promite. Valorile lor nu sunt acceptate. Li se va cere din nou să se închine ori Cezarului ori lui Hristos. Ca întotdeauna vom fi liberi să ne închinăm lui Hristos, cu preţul mic al muceniciei. Şi vom avea şi drepturi în acest imperiu.  Sfântul Petru a fost răstignit. Sfântului Apostol Pavel i s-a tăiat capul, pentru că acesta a fost cetăţean roman. In final cam acestea vor fi şi avantajele noastre de cetăţeni europeni.

Victor P