Sf. Pr. David (icoană din biserica noastră)

Cartea Psalmilor, alcătuită de sfântul împărat-prooroc David, a rămas pentru Biserică modul de rugăciune cel mai profund şi mai inspirat. Psalmii se regăsesc în totalitatea slujbelor creştine şi cel mai adesea constituie schema de bază pe care acestea s-au construit. Totodată, psaltirea rămâne una din principalele cărţi de cult, frecventată mai ales în mânăstiri (fericitul Augustin spunea că iubirea psalmilor a dat naştere monahismului).

În tradiţia ortodoxă, cei 150 de psalmi au fost împărţiţi în 20 de catisme, delimitate între ele de scurte rugăciune treimice cu caracter penitenţial. În mânăstiri, cele 20 de catisme sunt parcurse pe durata unei săptămâni, în timp ce monahii mai râvnitori se străduiesc să citească zilnic întreaga Psaltire.

Photo1648 (Custom)

În paraclisul nostru citim câte 2 catisme în fiecare miercuri seara (mai puţin puţin în ajunul sărbătorilor din zi de joi şi pe durata Postului Mare, când psaltirea e înlocuită de vecernie, respectiv de Liturghia Darurilor). Toţi cei prezenţi sunt bineveniţi să citească unul sau mai mulţi psalmi, astfel încât “toată suflarea să laude pe Domnul”.

La cele 2 catisme adăugăm şi una din cele 9 “cântări ale lui Moise” (se găsesc la sfârşitul Psaltirii), ode scripturistice pascale care slăvesc lucrarea lui Dumnezeu în poporul Său, de la trecerea prin Marea Roşie la întruparea Cuvântului prin Fecioara Maria.

În acest fel parcurgem psaltirea în 10 săptămâni, punctând de fiecare dată printr-o scurtă predică cuvintele pline de viaţă care ne mişcă inimile.