Împărtășirea credincioșilor

Împărtășirea credincioșilor

Sfânta Euharistie sau Sfânta Împărtăşanie stă chiar în centrul vieţii Poporului lui Dumnezeu. Totul în Biserică conduce la Euharistie şi tot acolo îşi găseşte sursa, împlinirea tuturor Tainelor Bisericii.

O NECESITATE…

Aşa cum un stil sănătos de viaţă cere o hrănire adecvată şi completă, stilul de viaţă creştin trebuie de asemenea îngrijit şi hrănit cu hrană spirituală. În capitolul şase al Evangheliei după Ioan, Iisus Hristos vorbeşte despre necesitatea Euharistiei în termeni foarte clari:

Dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi.Ioan 6:53

PARTICIPARE…

Euharistia este, în esenţă, o masă. Astfel, ea nu a fost „inventată” de Iisus Hristos. În vremea Vechiului Testament existau deja mese religioase.

Euharistia creştină este o masă specific legată de masa Paştilor Vechiului Testament, care era o aducere aminte a eliberării israeliţilor din robia egiptenilor. În ajunul morţii Sale, Iisus Hristos a stat la ospăţul Paştilor, împreună cu ucenicii Lui:

Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi binecuvântând, a frânt şi, dând ucenicilor, a zis: „Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu”. Şi luând paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: „Beţi dintru acesta toţi, că acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor.”Matei 26:26-28
100_2781

Sf. Disc și Sf. Potir

Hristos a transformat masa de Paşti în centrul vieţii creştine, în trăirea prezenţei lui Hristos cel Înviat în mijlocul Poporului Său. Euharistia nu este doar o amintire a unui eveniment trecut; ea este mai degrabă participarea noastră la viaţa, moartea, şi învierea lui Iisus Hristos şi mărturisirea nădejdii că El se va întoarce întru slavă:

Paharul binecuvântării, pe care-l binecuvântăm, nu este, oare, împărtăşirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este, oare, împărtăşirea cu trupul lui Hristos?1 Corinteni 10:16

Iisus Hristos este noul şi veşnicul Miel de Paşti care ne-a eliberat pe noi din robia răului, a ignoranţei, şi a morţii şi ne conduce pe noi la viaţa veşnică a Împărăţiei lui Dumnezeu.

… ŞI MULŢUMIRE

Untitled-1 (Custom)

Sf. Altar

Ca şi cuvânt, termenul Euharistie provine din grecescul eucharistia, care înseamnă recunoştinţă sau mulţumire. Această denumire este dată mesei sfinte – întreaga activitate de adunare, de rugăciune, de citire a Sfintei Scripturi, şi de vestire a Cuvântului lui Dumnezeu. Este folosit cuvântul Euharistie întrucât înţelesul deplin al Ospăţului Domnului este acela de a da mulţumire lui Dumnezeu pentru toate câte a făcut prin crearea, mântuirea şi sfinţirea lumii.

Euharistia mai este numită şi Sfânta Împărtăşanie întrucât ne aduce într-o împreună părtăşie cu Dumnezeu, cu fiecare dintre noi şi cu Poporul lui Dumnezeu din toate timpurile.

ADEVĂRATUL TRUP ŞI SÂNGE AL LUI HRISTOS

Creştinii ortodocşi înţeleg exclusiv Euharistia ca însăşi prezenţa lui Hristos. Ceea ce credinciosul primeşte este adevăratul Trup şi adevăratul Sânge al lui Iisus Hristos care sunt oferite Tatălui, în Numele lui Iisus, şi sunt transfigurate (preschimbate) prin acţiunea şi pogorârea Duhului Sfânt. Acestea sunt enunţate în rugăciunea spusă înainte de primirea Euharistiei:

Cred, Doamne, şi mărturisesc că tu eşti cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeului celui Viu, care ai venit pe pământ să mântuieşti pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta este Însuşi preacurat Trupul Tău, şi acesta este Însuşi scump Sângele Tău.Sfânta Liturghie

Însă, de-a lungul istoriei creştinătăţii, au fost multe încercări de a explica cum pâinea şi vinul sunt preschimbate în Trupul şi Sângele lui Hristos. Asemenea încercări au fost caracterizate de dorinţa de a explica filozofic sau ştiinţific ceea ce poate fi înţeles numai prin Credinţă profundă şi statornică. Ortodoxia nu încearcă să „raţionalizeze” ceea ce este mai presus de înţelegerea umană. Din contră, creştinii ortodocşii cred că Euharistia este cu adevărat Trupul şi Sângele lui Hristos deoarece:

Iisus Hristos spune foarte clar: „Acesta este Trupul Meu… Acesta este Sângele Meu”. Credinţa ne îndeamnă să acceptăm cuvintele Domnului nostru; Duhul Sfânt – „Duhul Adevărului”, Care „pe toate le împlineşte” – preschimbă darul nostru de pâine şi vin în Trupul şi Sângele lui Hristos. Credinţa noastră ne îndeamnă să credem că toate acestea sunt bine întemeiate şi adevărate. Tainele lui Dumnezeu nu pot fi explicate sau „raţionalizate” exclusiv în limitaţii termeni omeneşti.

PRIMIREA EUHARISTIEI

943079_665277486831159_1603520920_n (Custom)

Împărtășire de Florii

Niciodată nu am accepta o invitaţie la cină pentru ca apoi să refuzăm să participăm la masă. Tot aşa, trebuie să ne străduim să participăm la masa euharistică ori de câte ori ne este oferită.

Cuvintele preotului „Cu teamă de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste apropiaţi-vă!” sunt invitaţia lui Hristos de a „primi Trupul lui Hristos” şi de a „gusta din izvorul cel fără de moarte”.

Deasa împărtăşanie cere totuşi o atentă pregătire. Înaintea primirii Euharistiei, trebuie:

  • să ne recunoaştem păcătoşenia şi să căutăm în mod sincer iertarea lui Dumnezeu;
  • să dorim comuniunea cu Tatăl prin Iisus Hristos, Fiul Său, în Duhul Sfânt;
  • să căutăm călăuzirea şi voia Domnului în viaţa noastră;
  • să rezervăm un timp de rugăciune, post şi meditaţie, permiţând gândurilor noastre să fie conduse de „gândul lui Hristos” în Duhul Sfânt.

PENTRU CREŞTINII ORTODOCŞI EUHARISTIA ESTE DECI:

  • Taina Tainelor;
  • adevăratul Trup şi Sânge al Domnului nostru Iisus Hristos, „vărsat pentru viaţa lumii” şi „dat spre mâncare credincioşilor”;
  • izvorul vieţii duhovniceşti;
  • ceea ce ne aduce în comuniune cu Hristos;
  • cea mai desăvârşită cale de a ne arăta iubirea pentru Dumnezeu, mulţumindu-I pentru toate câte a făcut pentru noi;
  • semnul real şi vizibil prin care suntem cu adevărat mădulare ale Trupului lui Hristos, Biserica.

Primind în mod regulat Euharistia suntem îngrijiţi spiritual, fiind hrăniţi spre „spor în viaţă şi în credinţă şi în înţelegerea duhovnicească.”