Pe 15 noiembrie începe Postul Crăciunului. El se întinde pe durata a 40 de zile, o frumoasă adaptare în viaţa noastră cotidiană a celor 40 de ani de rătăcire a poporului biblic prin pustiul Sinaiului. La capătul lor se deschide Pămîntul Făgăduinţei, tărîmul convieţuirii noastre cu Dumnezeu în cea mai mare intimitate. Mai precis, la capătul Postului ne vom afla în faţa momentului fondator al credinţei noastre: Naşterea lui Hristos.

Este un moment de referinţă deasemenea pentru întreaga umanitate, un eveniment care nu conteneşte să împartă vremurile – înainte şi după Hristos, ţinuturile – creştine sau păgâne, oamenii – credincioşi sau necredincioşi. În Postul Crăciunului retrăim istoria biblică alături de profeţi şi de toţi – evrei sau din alte neamuri – care au aşteptat cu credinţă şi cu iubire Întruparea Cuvîntului printre noi. Citim profeţiile lor, cartea lui Daniel de pildă, ne rugăm cu suspinurile lor, psalmii lui David, ne alăturăm lipsurilor lor îndepărtînd de la noi, pentru cîteva săptămîni măcar, îmbuibarea pîntecelui, lenevia trupului, distracţiile de tot felul şi mai ales cuvintele şi faptele rele. Şi toate acestea cu un singur scop: să conştientizăm importanţa venirii lui Hristos pe pămînt şi prezenţa lui tainică în ieslea inimilor noastre. De la noi aşteaptă şi astăzi găzduire şi căldură, credinţă şi simplitate. În timp ce oraşul se umple de beculeţe şi felicitări electronice, El aşteaptă să-L primim la un alt nivel…Să ne întrebăm sincer: venirea lui Iisus ne-a schimbat viaţa sau trăim ca şi cum El n-ar fi venit ?

În această perioada ne vom aduna seară de seară pentru a reface drumul copilăriei noastre şi al copilăriei lui Hristos. Pentru noi este cel mai frumos drum al anului.

Hristos se naşte, slăviţi-L! Hristos din Ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă!
Cântaţi Domnului tot pământul şi cu veselie lăudaţi-L, popoare, că S-a preaslăvit !

Arhiva cu fotografii: 2010 | 2003