Posts tagged with ‘putere’

110 of 15 items

Cuvântul zilei – Joi, 6 Octombrie

by Paraclis

Fraților, să nu mai fim copii duși de valuri, purtați încoace și încolo de orice vânt al învățăturii, prin înșelăciunea oamenilor, prin vicleșugul lor, spre uneltirea rătăcirii!

Cuvântul zilei – Miercuri, 5 Octombrie

by Paraclis

Tatăl să vă dăruiască, după bogăția slavei Sale, ca să fiți puternic întăriți, prin Duhul Său, în omul dinăuntru, și Hristos să Se sălășluiască, prin credință, în inimile voastre, înrădăcinați și întemeiați fiind în iubire!

Cuvântul zilei – Joi, 5 Mai

by Paraclis

Doamne, caută spre amenințările lor și dă robilor Tăi a grăi cuvântul Tău cu toată îndrăzneala, întinzând dreapta Ta spre vindecare.

Cuvântul zilei – Marți, 5 Aprilie

by Paraclis

Cei ce nădăjduiesc întru Domnul vor înnoi puterea lor, le vor creşte aripi ca ale vulturului; vor alerga şi nu-şi vor slei puterea, vor merge şi nu se vor obosi.

Cuvântul zilei – Vineri, 12 Noiembrie

by Paraclis

Precum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să umblați întru El, înrădăcinați și zidiți fiind într-Însul, întăriți în credință, după cum ați fost învățați.