Posts tagged with ‘propovăduire’

10 Items

Biblia

by elena

Un soldat credincios îşi puse în gând să facă cunoscut camarazilor săi pe Domnul Hristos…

Cuvântul zilei – Marți, 13 Septembrie

by elena

…orice creştin este ales spre a săvârşi fapte asemănătoare: să fie neîncetat cu Domnul prin neîncetata aducere aminte de El, prin propovăduirea şi împlinirea poruncilor Lui, fiind gata a-şi mărturisi credinţa în El.

Misiune în Africa

by elena

Doamne al Adevărului și al iubirii: Tată, Fiule și Duhule Sfinte, ascultă rugăciunea noastră pentru cei care nu Te cunosc, ca ei să ajungă la înțelegerea mântuitoare a Adevărului și ca Numele Tău să fie slăvit între toate neamurile.