Posts tagged with ‘petru’

110 of 15 items

Câteva cuvinte despre Epistolele lui Petru…

by elena

Acestea au fost scrise între anii 63 și 67, în Roma, fiind destinate mai multor biserici din Asia Mică. După cum însuși apostolul Petru menționează în scrisori, acestea au fost redactate de către Sila (Silvan). Cele două scrisori ale apostolului pun în lumină bucuria inexprimabilă a mântuirii în și prin Hristos și îndemnul la o […]

Miercuri, 20 Ianuarie

by anamaria

Domnul nu întârzie cu făgăduinţa Sa, după cum socotesc unii că e întârziere, ci îndelung-rabdă pentru voi, nevrând El ca vreunul să piară, ci ca toţi să ajungă la pocăinţă.