Posts tagged with ‘penticostar’

7 Items

Predică la duminica tuturor sfinților

by anamaria

Din Sfânta Evanghelie după Matei (10, 32-35; 37-38; 19, 27-30) 32. Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. 33. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în […]

Predică la Sfânta Treime

by anamaria

Din Sfânta Evanghelie după Matei (18, 10-20) 10. Luaţi seama să nu dispreţuiţi pe vreunul din aceştia mici; că vă spun Eu vouă că îngerii lor din ceruri pururea văd faţa Tatălui Meu Care este în ceruri; 11. fiindcă Fiul Omului a venit să-l mântuiască pe cel pierdut. 12. Ce părere aveţi?: Dacă un om […]

Predică la duminica Sf. Părinți

by anamaria

… toţi credincioşii, din toate colţurile lumii, au mărturisit într-un glas că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu Cel Unul-Născut, Dumnezeu din Dumnezeu, Născut, nu făcut, deofiinţă cu Tatăl…

Predică la duminica orbului

by anamaria

Simplitatea credinţei nu poate să facă legătura între păcătoşenie şi săvârşirea de minuni, spunând asta pe faţă: „Dacă este păcătos, nu ştiu; un lucru ştiu: că eram orb, iar acum văd”.

Predică la duminica samarinencei

by anamaria

…grăiau către dânsa: „Credem nu numai pe temeiul cuvântului tău; noi înşine am auzit şi ştim că Acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul lumii”.

Predică la duminica mironosițelor

by anamaria

Femei neobosite! N-au dat somn ochilor lor, nici genelor lor dormitare, până ce n-au aflat pe Cel Preaiubit! Iar bărbaţii parcă se împiedică în picioare: merg la mormânt, îl văd pustiu şi rămân în nedumerire…