Posts tagged with ‘marcu’

110 of 100 items

Cuvântul zilei – Joi, 31 Decembrie

by Paraclis

Fără credință, dar, nu este cu putință să fim plăcuți lui Dumnezeu, pentru că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că Se face răsplătitor celor care Îl caută.

Cuvântul zilei – Vineri, 25 Septembrie

by Paraclis

…pomenindu-vă în rugăciunile mele, ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea vouă duhul înţelepciunii şi al descoperirii, spre deplina Lui cunoaştere.