Posts tagged with ‘lumina de sub obroc’

1120 of 34 items

Facerea – Fiii Heturei (cap. XXV)

by anamaria

Avraam a fost mare părinte al multor neamuri şi nu s-a aflat altul asemenea lui întru mărire, Ca unul care a păzit legea Celui Preaînalt şi a făcut legătură cu El; Şi în trupul său a pus legătură şi în ispită s-a aflat credincios. (Sirah 44:20-22)

Apocalipsa – biserica din Efes (cap. II)

by anamaria

Temelia cea tare a lui Dumnezeu stă neclintită, având pecetea aceasta: «Cunoscut-a Domnul pe cei ce sunt ai Săi»; şi «să se depărteze de la nedreptate oricine cheamă numele Domnului». (2Timotei 2, 19)

Apocalipsa – introducere (cap. I)

by anamaria

Cine a făcut aceasta şi cine a pus-o la cale? Cel ce dintru început cheamă neamurile; Eu, Domnul Care sunt cel dintâi şi voi fi cu cei din urmă. (Isaia 41:4)

Cântările Vechiului Testament (IV – Avacum)

by anamaria

Toate acestea mâna Mea le-a făcut şi sunt ale Mele, zice Domnul. Spre unii ca aceştia Îmi îndrept privirea Mea: spre cei smeriţi, cu duhul umilit şi care tremură la cuvântul Meu! (Isaia 66, 2)