Posts tagged with ‘Luca’

110 of 187 items

Cuvântul zilei – Vineri, 22 Ianuarie

by Paraclis

Iisus, prin aceea că rămâne în veac, are o preoție netrecătoare. Pentru aceasta, și poate să mântuiască desăvârșit pe cei ce se apropie, prin El, de Dumnezeu, căci pururea e viu ca să mijlocească pentru ei.

Cuvântul zilei – Luni, 18 Ianuarie

by Paraclis

Cei ce se vor învrednici să dobândească veacul acela și învierea cea din morți (…) sunt la fel cu îngerii și sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii.

Cuvântul zilei – Marți, 12 Ianuarie

by Paraclis

Puneți, deci, în inimile voastre să nu gândiți de mai înainte ce veți răspunde; căci Eu vă voi da gură și înțelepciune, căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri.