Posts tagged with ‘Ioan’

1120 of 39 items

Câteva cuvinte despre Evanghelia lui Ioan…

by elena

Aceasta fost scrisă în cetatea Efesului, către sfârșitul secolului I, anii 96-98, fiind destinată creștinilor din Asia Mică pe care apostolul voia să-i întărească în credința cea nouă și luminată a Mântuitorului și să-i ferească de primele erezii. Scrierea apostolului Ioan completează celelalte trei evanghelii cu relatări inedite din viața și învățătura Domnului. Aceasta nu […]

Cuvântul zilei – Marți, 14 Iunie

by elena

„Ai vestirile Duhului adevărului, lor să le urmezi; acestea hotărăsc în chip de netăgăduit înţelesul a tot ce este, fiindcă vin de la Dumnezeu, în Care este izvorul firii înseşi.”