Posts tagged with ‘inviere’

110 of 36 items

Cuvântul zilei – Miercuri, 19 Mai

by Paraclis

Pocăiește-te, deci, de această răutate a ta și te roagă lui Dumnezeu, doară ți se va ierta cugetul inimii tale, căci întru amărăciunea fierii și întru legătura nedreptății te văd că ești.

Cuvântul zilei – Luni, 18 Ianuarie

by Paraclis

Cei ce se vor învrednici să dobândească veacul acela și învierea cea din morți (…) sunt la fel cu îngerii și sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii.

Cuvântul zilei – Joi, 31 Decembrie

by Paraclis

Fără credință, dar, nu este cu putință să fim plăcuți lui Dumnezeu, pentru că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că Se face răsplătitor celor care Îl caută.