Posts tagged with ‘icoana’

4 Items

Icoana

by elena

Casa omului este locul cel mai tainic, cel mai intim al omului. Acolo este omul cu ai lui, locul în care el se întâlnește cu lumea lui și cu Dumnezeu. Acolo își găsește locul icoana…

Dispunerea icoanelor

by anamaria

Ca în orice biserică, cele mai multe icoane se află pe iconostas, numit și tâmplă sau catapeteasmă. Cel mai potrivit este termenul tâmplă, sugerând atât adunarea credincioșilor în jurul Celui Sfânt (ideea străveche de templu), cât și ideea de trup, care ascultă de Capul său (altarul fiind centrul de comandă al bisericii). Tâmpla nu este […]

Icoanele

by anamaria

ICOANELE BISERICII, INTRODUCERE ÎN CONTEMPLAREA FRUMUSEȚII DIVINE Ceea ce Scripturile vestesc urechilor noastre prin cuvinte și propoziții, icoanele le înfățișează ochilor noștri prin desen și culoare. Prin această sentință a celui de-al VII-lea Sinod Ecumenic, Părinții creștinătății răsăritene ne-au lăsat moștenirea vizuală a Bisericii așezată pe o temeinică teologie și confirmată prin luptele lor până […]