Posts tagged with ‘evrei’

110 of 47 items

Cuvântul zilei – Luni, 1 Februarie

by Paraclis

Și, de te smintește mâna ta, taie-o, că mai bine îți este să intri ciung în viață decât, având amândouă mâinile, să te duci în gheena, în focul cel nestins…

Cuvântul zilei – Vineri, 22 Ianuarie

by Paraclis

Iisus, prin aceea că rămâne în veac, are o preoție netrecătoare. Pentru aceasta, și poate să mântuiască desăvârșit pe cei ce se apropie, prin El, de Dumnezeu, căci pururea e viu ca să mijlocească pentru ei.

Cuvântul zilei – Luni, 18 Ianuarie

by Paraclis

Cei ce se vor învrednici să dobândească veacul acela și învierea cea din morți (…) sunt la fel cu îngerii și sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii.