Posts tagged with ‘efeseni’

110 of 60 items

Cuvântul zilei – Joi, 6 Octombrie

by Paraclis

Fraților, să nu mai fim copii duși de valuri, purtați încoace și încolo de orice vânt al învățăturii, prin înșelăciunea oamenilor, prin vicleșugul lor, spre uneltirea rătăcirii!

Cuvântul zilei – Miercuri, 5 Octombrie

by Paraclis

Tatăl să vă dăruiască, după bogăția slavei Sale, ca să fiți puternic întăriți, prin Duhul Său, în omul dinăuntru, și Hristos să Se sălășluiască, prin credință, în inimile voastre, înrădăcinați și întemeiați fiind în iubire!