Posts tagged with ‘efeseni’

110 of 38 items

Cuvântul zilei – Vineri, 9 Octombrie

by Paraclis

Fraţilor, faceţi în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni şi de cereri, şi întru aceasta priveghind cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii.

Cuvântul zilei – Vineri, 25 Septembrie

by Paraclis

…pomenindu-vă în rugăciunile mele, ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea vouă duhul înţelepciunii şi al descoperirii, spre deplina Lui cunoaştere.