Posts tagged with ‘chiril’

3 Items

Dispunerea icoanelor

by anamaria

Ca în orice biserică, cele mai multe icoane se află pe iconostas, numit și tâmplă sau catapeteasmă. Cel mai potrivit este termenul tâmplă, sugerând atât adunarea credincioșilor în jurul Celui Sfânt (ideea străveche de templu), cât și ideea de trup, care ascultă de Capul său (altarul fiind centrul de comandă al bisericii). Tâmpla nu este […]